Home

Kan man ha lite Downs syndrom

Allt om Downs syndrom Doktorn

 1. Downs syndrom är en utvecklingsstörning Downs syndrom är en utvecklingsstörning vilket innebär en funktionsnedsättning i hjärnan. Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har utvecklingsstörning (1 av 100 personer). Graden av utvecklingsstörning, och vad det innebär rent praktiskt i livet, kan variera från person till person
 2. Personer med Downs syndrom har ofta ett speciellt utseende med liten näsa, snedställda ögon, små öron samt en så kallad fyrfingerfåra som löper tvärs över handflatan. De har också ett stort mellanrum mellan stortån och den andra tån, vilket brukar kallas för sandalgap. Ökad risk för sjukdomar. Det är relativt vanligt med organfel vid Downs syndrom
 3. Vad innebär det att ha Downs Syndrom En person med diagnosen Downs syndrom är först och främst en individ med unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra människor: att bli älskad, att klara av, att få ge, att höra till. Alla människor behöver stöd och hjälp av omgivningen för att tillgodose sina behov
 4. Myt #1: Downs syndrom är en sjukdom En person med Downs syndrom har en diagnos, inte en sjukdom. Att ha Downs syndrom är alltså inte samma sak som att man är sjuk. Människor med Downs syndrom löper..
 5. Det har gått bra för Sara. Hon har, som många andra med Downs syndrom, haft vissa fysiska problem och behöver lite längre tid på sig för att lära än andra barn. Downs syndrom ger dessutom en ökad risk för vissa sjukdomar och man blir lätt känslig för infektioner
Rocka sockorna på Järvzoo - SvDfKlartext - nyheter på ett enklare sätt 28 september 2020

Downs syndrom - Syndrom

Den som har downs syndrom lider ofta av en eller flera sorters medicinska åkommor såsom hörselnedsättning, infektionskänslighet, synfel och hjärtfel. Hjärnans utveckling blir också begränsad och sätter senare i livet en biologisk gräns på vad som är möjligt Att du har intellektuell funktionsnedsättning kan bero på många olika saker. Det kan bero på en avvikelse i kromosomerna, till exempel om du har Downs syndrom eller fragilt X-syndromet. Det kan bero på skador eller sjukdomar som hände när man låg i magen eller under förlossningen. Det kan också bero på andra saker Personer med Downs syndrom (DS) har mycket stor risk att få demens av Alzheimer-typ och har ett stort behov av preventiv behandling. Risken beror framför allt på att genen Amyloid Precursor Protein (APP) sitter på kromosom 21 och därför finns i en extra kopia Barn med ds är otroligt gladlynta och positiva. De sprider glädje omkring sig. Jag vet att det kräver extra engagemang av föräldrarna att ta hand om ett barn med ds och att de kan ha olika grader av handikappet. Men många kan komma väldigt långt med rätt träning (teckenträning bl a)

Könskromosomuppsättning XXY (Klinefelters syndrom) förekommer hos cirka 1 av 700 män, vilket innebär att det föds ungefär 70 pojkar per år med syndromet. Det är den vanligaste könskromosomavvikelsen även om många inte får diagnos. Vuxna män med syndromet har små testiklar, ingen spermieproduktion och nedsatt testosteronproduktion Downs syndrom, latin Morbus Down, är ett syndrom som beror på en kromosomavvikelse. En person med Downs syndrom har tre exemplar av kromosom nr 21 istället för det normala två, så kallad Trisomi-21. Detta leder till en utvecklingsstörning som kan variera från mycket lindrig till grav. Downs syndrom har sitt namn efter John Langdon Down, den brittiske läkare som år 1866 blev den första att beskriva syndromet. Det var tidigt i hans karriär när han jobbade som medicinsk. Ett litet antal av personerna har en grav till djup utvecklingsstörning. Incidensen att ett barn skall födas med Downs syndrom är 1 per 800-1 500, även om det statistiskt sett är mycket vanligare om modern är äldre. Från 31 års ålder till 40 ökar risken från 1 av 800 till 1 av 84, och 1 av 44 vid 50 års ålder

Framsteg inom hälsosektorn har gjort att människor med Downs syndrom kan leva goda, långa och värdiga liv. Trots detta finns det fortfarande många fördomar och missuppfattningar om människor som föds med Downs syndrom Jag är inte så insatt i hur man graderar just utvecklingsstörning inom Downs syndrom. Och det kanske är som du skriver, men jag var nog kanske mer ute efter om man kan ha mycket eller lite ds. Och det kan man ju egentligen inte

tillväxt hos personer med Downs syndrom och både barn och vuxna har mindre hjärnvolym. Mängden signalsubstanser är även lägre hos personer med Downs syndrom. Kognitivt skiljer sig personer med Downs syndrom mellan varandra. Om man mäter utifrån intelligenskvoten (IQ) så ligger personer med Downs syndrom mellan 20 och 85, normal IQ är öve När det visade sig att Sandras dotter riskerade att födas med Downs syndrom rådde läkaren henne att göra abort - om och om igen. Men Sandra vägrade. I veckan fyllde Alina tre Man kan också träffa andra familjer som har barn med Downs syndrom. En hel del böcker har skrivits av föräldrar om livet med barn med Downs syndrom, som kan ge råd och stöd. LÄS OCKSÅ: Detta är Alzheimers tre stadier, de första symtomen, anhörigråd och behandlingar som finns tillgänglig I media sägs ofta att en person lider av Downs syndrom, varför inte säga att en person har Downs syndrom? Om man frågar dem själv tror jag att du får varierande svar. I familjen Knuuttila har Ida-Lotta syndromet och så här ser av familjemedlemmarna på tillvaron. Lider en person av Downs syndrom Bredden på den kan visa om barnet har Downs syndrom. - Läkaren sa att det kunde finnas en liten risk att barnet hade Downs, men troligtvis inte. Johanna och Daniel, båda 39 år i dag, kände sig trygga med det han sa och valde att inte göra något fostervattensprov för att få 100 procents säkerhet

Vad innebär det att ha Downs Syndrom - SvD

Livet i stort och livet med William!: Schema

Har du chansen att få ett barn med Downs syndrom - ta den! Pernilla Glaser, 35, talar av egen erfarenhet. Efter den första veckans sorg över sonen Frans blev allt bara bättre Man bemöter en person med Downs syndrom med respekt. Förmågan att tala varierar hos personer med Downs syndrom; många talar och är relativt lätta att förstå, andra kan ha ett mycket begränsat ordförråd och uttalssvårigheter Då kan man ha nytta av att gå ned i vikt, om man ligger i överkant. Det skulle alltså vara bra i ditt fall att gå ned några kilo. Likaså är risken för Downs syndrom mycket liten i din ålder. I 40-års åldern brukar man säga att risken för detta syndrom ökat till ca 1 % Dessutom måste detta ha uppstått under barndom- ungdomstiden. Nivåer av utvecklingsstörning. När man pratar om nivåer av utvecklingsstörning använder man begreppet begåvningsnivåer. Begåvningen kan ses som ett redskap att bearbeta information, lagra kunskap och erfarenheter och använda kunskaper

Rastlösa ben är en vanlig åkomma. Ungefär tio procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med sömnen. Artikel från Tidningen Apoteket Nr 1/2006 Typiskt är trötthet, viktökning och frusenhet. Hypotyreos kan förkomma i alla åldrar men är vanligast hos kvinnor i 40-70 års ålder. Primär hypotyreos drabbar 2-3 procent av alla kvinnor, vilka insjuknar 5-10 gånger oftare än män. Läs också: 11 tips för naturlig hjälp vid sköldkörtelproblem Styrkor och svagheter: vad du ska säga under en intervju. Det är ofta när du ombeds benämna dina styrkor och svagheter under en intervju som du kör fast. Vi har tipsen på hur du får samtalet att rulla på igen. 2017/02/20. Det är inte ovanligt att du under en intervju möts av frågan Vilka är dina styrkor och svagheter? Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskaraven

Man kan ha långt QT-syndrom utan att känna symtom, men i svåra fall kan sjukdomen leda till hjärtrusning inklusive kammarflimmer och hjärtstopp. AV-block Överledningen mellan förmak och kammare kan bli långsam eller avbrytas helt, vilket innebär uteblivet hjärtslag eller långsam puls Fosterhinnor och fostervatten. Fostret omges av dubbla fosterhinnor, vilka skyddar fostret genom att hindra bakterier att tränga in i livmodern och hindra fostervattnet från att läcka ut. Den yttre hinnan kallas korion (åderhinnan) och direkt innanför ligger amnion (vattenhinnan), vilken i sin tur omsluter själva fostervattnet

Downs syndrom - Lika eller Olika Mångfaldsakademien A

Att vara förälder till barn med Downs syndrom - 1177

Aspergers syndrom ingår i autismspektrumtillstånden. Tillståndet innebär svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Läs mer på Doktor.se 1. Så här funkar det Glutenintolerans = celiaki. Vad är Celiaki/glutenintolerans. Celiaki är en kronisk sjukdom som innebär att glutenprotein startar en inflammation i tunntarmen som skadar slemhinnan. Det är alltså ingen allergi, även om det ofta felaktigt benämns glutenallergi. Gluten finns i vete, råg och korn Man kan också ha begränsade intressen och en begränsad repertoar av beteenden. Downs syndrom. Det känns lite som att Ni inte vill ha kvar barnfamiljer i glasberga,. Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Det går inte längre att ansöka om vårdbidrag, och informationen på den här sidan gäller därför bara dig som har det sedan tidigare

Downs Syndrom - Mimers Brun

Detta kan bero på ökad produktion, täta kanaler eller ett reducerat upptag till blodkärlen. Därför kallas tillståndet ofta vattenskalle. När mängden hjärnvätska ökar kommer även trycket inne i skallen att öka. Det är det förhöjda trycket som orsakar de flesta symtomen vid hydrocefalus, och som utgör den största faran. Annons Mannen som sköts till döds av polisen i morse var 20-åriga Eric Torell som hade Downs syndrom. Pappan gick ut och letade efter Eric som hade rymt hemifrån med ett leksaksgevär - och fick. Man kan även ha blodbrist till följd av kronisk inflammationssjukdom eller en kronisk infektion. Då är anemin en följdorsak av en annan sjukdom; det järn som finns i kroppen kan inte utnyttjas av benmärgen för att bilda nya röda blodkroppar. Kvinnor har i snitt lägre hemoglobinkoncentration Utvecklingsstörning innebär en nedsatt intellektuell förmåga och en samtidig nedsatt adaptiv förmåga, vilket betyder svårigheter till anpassning vid vardagliga aktiviteter. Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning är olika benämningar på samma funktionsnedsättning. SPSM använder begreppen jämbördigt

Intellektuell funktionsnedsättning - utvecklingsstörning

Symtom på cancer. Här följer några exempel på symtom som kan - men inte behöver - vara tecken på cancer. Knölar på kroppen. Blödning utan känd orsak. Födelsemärke som förändras. Sår som uppkommit utan känd anledning. Hosta och heshet. Ändrade avföringsvanor. Sväljningssvårigheter Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. I den här texten använder vi autism som begrepp för alla autismtillstånd. I andra sammanhang används ibland autismspektrumtillstånd som övergripande begrepp. Autism förekommer på alla. Varför får man feber och hur länge kan man ha det? Och vad räknas som feber egentligen? Här lär du dig det du behöver om feber: olika orsak till feber, symtom, behandling och vad du kan göra själv för att lindra symptomen

Henrik tror att personer med Downs syndrom kan slippa

Ordet spektrum betyder att det inte finns tydliga gränser, utan att man kan ha olika lätt eller svårt för olika saker. Tillstånd. Ordet tillstånd betyder att det är ett sätt att vara, och inte en sjukdom som man kan bli frisk ifrån. Attention får ofta frågor om Aspergers syndrom som försvann i och med diagnosmanualen DSM-5 Remiss ultraljud ffa vid atrofi av sköldkörteln för att kunna bedöma storleken efter långvarigt autoimmunt angrepp. Subklinisk hypotyreos (nyare benämning mild hypotyreos): Successivt atrofierande sköldkörtel från initialt ofta palpabel, oöm struma (Hashimoto). S-TSH förhöjt - där yngre personer normalt ligger mellan 0,4. Det kan även vara till nytta vid uppmärksamhetsstörning (adhd eller add) - en i grunden annorlunda funktionsnedsättning, men som kan ge liknande svårigheter med kommunikation, planering och organisering, minne med mera. Kort om Aspergers syndrom. Aspergers syndrom är något man föds med och har med sig hela livet Man måste jobba för att det ska bli bra och hålla det vid liv. Det är som muskler. Man måste investera i dem hela tiden, annars för- svinner de. KÄRLEKSMINNE: Jag kommer ihåg när jag precis träffat Anders. Vi satt i bilen och hade bara varit till- sammans ett litet tag

Aspergers syndrom är ett begrepp och tidigare diagnos som ryms i det så kallade autismspektrumet. Här använder vi begreppet autism i texterna om diagnoser. Läs mer om diagnoserna här. Länk till Autism. Läs mer om diagnosmanualerna här. Länk till Autism i DSM-5 . Sidan uppdaterad 23 september 202 Leva med Tourettes syndrom . Graden av symtom och typen av problem varierar mellan olika åldrar och olika personer. Många har det som svårast kring skolstarten eftersom barn med Tourette kan ha svårt att sitta still samtidigt som de har läs- och skrivsvårigheter eller dålig motorik There are many misconceptions about people with Down syndrome. These misconceptions are largely a result of two contributing factors: (1) the syndrome itself has changed so fundamentally (for the better) with the dismantling of the inhumane institutions where people with Down syndrome were previously forced to live, and (2) the lack of medical and basic scientific research makes it difficult. Machiavelli hade rätt i att: det inte finns något svårare att utföra, inget mer osäkert eller farligt att hantera än att initiera en ny ordning, för innovation har sina fiender bland alla dem som tjänat på den gamla ordningen och endast ljumma anhängare i alla dem som kan ha nytta av den nya

Busmejl

Bebisen har Downs Syndrom-helt förstörd!

Linnéa Margareta Jonassons upplevelser: Vattkoppor

Kromosomavvikelser, en översikt - Socialstyrelse

Downs syndrom - Wikipedi

Hypotyreos kan bero på flera saker. Att förstå den bakomliggande orsaken är avgörande för att kunna individanpassa och optimera behandlingen. Folksjukdom. Hypotyreos är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar. Risken att drabbas ökar med ålder, om man är kvinna eller har en nära släkting som är drabbad Dödlighet hos kattunge. Del 1. Den första tiden efter födseln är en känslig period för kattungen. Mellan 70,8 procent och 91 procent av alla kattungar som föds överlever fram till avvänjningen. Majoriteten av de kattungar som inte överlever är dödfödda eller dör under sina första levnadsdagar. Veterinärmedicine doktor Eva Axnér. Det första året får du räkna med att investera en hel del pengar i din kattunge. Det är då den ska ID-märkas, vaccineras och kastreras. Om du inte haft katt tidigare kommer du också att behöva köpa lite nya saker. De kommande åren kan du räkna med att behöva lägga ut minst 5.000-10.000 kronor per år. Läs vidare>> A rude man insults a customer who has Down syndrome. The man complains that the customer takes too long to order and that the waitress should pay more attent.. Välj rätt hund. Funderar du på att köpa hund? Vad roligt, här hjälper vi dig på traven att hitta den perfekta matchen när du väljer hund. Lycka till i ditt val av hund! Att bestämma sig för att köpa hund är ett stort beslut som kräver noggrann planering. Det svåraste och viktigaste är att bestämma sig för vilken ras eller.

Cavalier king charles spaniel. En liten spaniel med en kort, men tydlig nos, stora bruna ögon och silkig päls. Pälsen på en cavalier king charles spaniel är en kombination av svart, mellanbrun, mörkröd, röd och vit eller trefärgad (roströda tecken mot en pärlvit bakgrund). En fullvuxen hund är 30-33 cm i mankhöjd och väger 5,5-8 kg Rasen har utvecklats ur småvuxna äldre jakthundar och som sådan är rasen avlägset släkt med till exempel cocker spaniel. Efter avrättningen av Maria Stuart (regerande drottning av Skottland 1542-1567) sägs man ha hittat en liten spaniel bland hennes kjolar. Rasen har fått sitt namn efter Marys sonsonson, kung Charles II - Man måste vara svårt nyfiken alltså. Det blir lättare om man är naiv också, på det sättet att man har lätt att köpa vad klienten säger. Att man kan skapa en bild kring det klienten säger som gör det lätt att jobba. Sedan också det juridiska arbetet som man ska göra är ju väldigt kul 49 patients with Down's syndrome, 70 patients with other intellectual disabilities; 35% of Down's syndrome patients had psychosis NOS, compared to 13% in other intellectual disabilities; Additional 8% of those with Down's syndrome had depression with psychotic features; In Down's syndrome group: 15% depression; 18% anxiety disorder

Vad är downs syndrom? Svaret här ~ vadär

Problemen kan bortförklaras med exempelvis livsstil, att man har för mycket på arbetet eller allmän stress. Symtombilden kan variera med ålder och om du är yngre eller medelålders kan symtomen framstå tydligare men även här finns undantag och även äldre kan få allvarliga symtom Alzheimer's disease in persons with Down syndrome has prevalence rates of zero to 10 percent in ages 30 to 39, 10 to 25 percent in ages 40 to 49, 28 to 55 percent in ages 50 to 59, and 30 to 75. Down syndrome or Down's syndrome, also known as trisomy 21, is a genetic disorder caused by the presence of all or part of a third copy of chromosome 21. It is usually associated with physical growth delays, mild to moderate intellectual disability, and characteristic facial features

Internationella Downs Syndrom-dagen: Man kan lära mycket

(CNN)Special Olympics athlete Chris Nikic crossed the finish line on Saturday to become the first person with Down syndrome to complete an Ironman triathlon Många som lider av besvär från halsen, av slemmighet och känslan av att ha en klump i halsen, har en inflammation i bakre delen av struphuvudet. Något som sänker livskvaliten för många. (men inte på ett sätt så Johan känner sig kränkande på ) Man behöver ha en god förberedelse om man ska ha en utflykt, se tills aå att man är två stycken så att man inte riskerar att lämna sin brukare ensam. och man får absolut inte tvinga någon med autism 1: Värk, domningar och känselbortfall. Musklerna spänns för att vi ska kunna slåss eller springa snabbt. Med tiden får vi svårt att slappna av, även när vi vill. Det kan resultera i värk, spänningar och/eller inflammationer i till exempel ryggen, axlarna, skuldrorna, nacken, armarna, lederna och käken Detta kallas störd impulskontroll och kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet ätande eller köpbeteende, onormalt hög sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga tankar på sex eller sexuella känslor. Din läkare kan behöva justera dos en eller avsluta medicineringen

Kommentarer till 6: 31 for 21 - Kan man ha mer eller

Varma äpplen i stekpanna och kanelglass | SVT receptMentalsjukhuset övergavs för 16 år sedan – det fotografen

SYSKON OCH DOWNS SYNDROM - DiVA porta

Down syndrome (sometimes called Down's syndrome) is a condition in which a child is born with an extra copy of their 21st chromosome — hence its other name, trisomy 21. This causes physical. According to the Down's syndrome society, if one parent has it, there is a 35% to 50% chance that the child may inherit the condition. Most men with the condition can't have children while. Män som drabbas av Downs syndrom är vanligtvis infertila. Detta gäller dock inte kvinnor som kan få barn. Ett barn som fötts av en kvinna med Downs syndrom har ungefär 50 procents chans att själv utveckla sjukdomen. Ärftlighet är därmed en stor risk som förknippas med Downs syndrom. Läs mer i artikeln om downs syndrom och riskerna Jad Issa has Down syndrome, but his life isn't what you might expect. Just ask his wife (who doesn't have Down syndrome)—or his son, who is studying to be a dentist TRISOMY 21 (NONDISJUNCTION) Down syndrome is usually caused by an error in cell division called nondisjunction.. Nondisjunction results in an embryo with three copies of chromosome 21 instead of the usual two. Prior to or at conception, a pair of 21st chromosomes in either the sperm or the egg fails to separate

Har barn med Downs syndrom: Fick rådet att göra abort

Man kan ge blod om man för tillfället är symtomfri eller endast har svaga symtom. Om du har haft cancer kan du inte vara blodgivare, även om du nu är friskförklarad. Mer information finns under frågor och svar och du är alltid välkommen att kontakta din lokala blodcentral Last week, the actor, Special Olympian, and advocate Frank Stephens gave this testimony to Congress: I am a man with Down syndrome and my life is worth living.. In fact, he went farther. A rude man insults a customer who has Down syndrome. The man complains that the customer takes too long to order and that the waitress should pay more attention to him. How will people react

Det kan konstateras att det ställs höga krav på köparen att noggrant undersöka varan, men om felet var svårt att hitta kan det tala för att du inte borde ha upptäckt felet. Om säljaren har agerat i strid mot tro och heder (se under rubriken Köparens undersökningsplikt) spelar det dock ingen roll om du borde ha upptäckt felet eller ej, eftersom då anses bilen vara felaktig oavsett Vilken fantastisk sida du har skapat! Lärande och kul att läsa samtidigt :) Julia, gymnasieelev ALLT du behöver veta för att hålla ett bra tal Talakuten är mitt bidrag till folkhälsan! Ingen ska behöva ängslas för att hålla tal. ALLA kan lära sig att tala som ett proffs! 11 smarta tips bygger på vetenskaplig forskning och funkar lik Down syndrome continues to be the most common chromosomal disorder. Each year, about 6,000 babies are born with Down syndrome, which is about 1 in every 700 babies born. [Read summary external icon] Between 1979 and 2003, the number of babies born with Down syndrome increased by about 30%. [Read summary external icon Courtesy William ReillyA Michigan man with Down syndrome—whose futile quest to get the COVID-19 vaccine was chronicled by The Daily Beast—has died from complications related to the virus, his family said.Vincent Welch, 35, died Friday morning at the University of Michigan in Ann Arbor, where he was recently airlifted for treatment by pulmonary specialists.Welch lived in Snover, Michigan. John Langdon Down was the son of a village grocer. Born in Torpoint, Cornwall, in 1828, he was the 6th child of religious parents. He worked in the family business until he was 18 years old and he then qualified as a pharmacist before ultimately entering medical school at the London Hospital. He won numerous medals and prizes and immediately after taking his medical degree he was appointed.

 • Kan man ha lite Downs syndrom.
 • Uppdragsbeskrivning lärarassistent.
 • Paviljoen Aanbieding.
 • Trèves Germany.
 • Svullen knöl på utsidan av foten.
 • Josh Dallas zootopia.
 • M iliacus.
 • Operation Shoebox.
 • Hyresrätt Uddevalla.
 • Nationella riktlinjer Parkinson fysioterapi.
 • Gå i sömnen alkohol.
 • Tell Me More ljuslykta återförsäljare.
 • Forest of Fontainebleau Corot.
 • Weihnachtsmarkt hamburg indoor.
 • Folkrace Resultat.
 • Hotel Kastell Ahlbeck Bewertung.
 • Deputies.
 • Laura howard imdb.
 • Parkeisenbahn Dresden 2020.
 • Bolagsskatt lagrum.
 • 43PUS6412.
 • How to tell if a frog is poisonous.
 • Sky Sports News live Stream free.
 • Ur Dragon Commander deck.
 • Paula Pudding Gewinnspiel.
 • Number code to text.
 • Christmas cakes.
 • Brauhaus Willingen Speisekarte.
 • Casa Monte Rojo.
 • Ølsalg Coop Extra.
 • Ladda ner iTunes Chromebook.
 • 2017 Dodge Challenger SRT Hellcat price.
 • Piazza Maggiore Bologna tripadvisor.
 • Lång tunn dunjacka dam.
 • Väder Karlshamn YR.
 • Jamesse Prestige.
 • Hur länge varar en budgivning.
 • Definition på service.
 • Multiplikation uppställning decimaltal.
 • Mycosis fungoides face.
 • Charles Harrelson interview.