Home

Aktör exempel

Aktör - Strukturansatsen: Ett metodiskt dilemm

 1. Aktör - Strukturansatsen: Ett metodiskt dilemma AV BO ROTHSTEIN Problemet För cirka tio år sedan skrev Anthony Giddens att begreppen struktur och aktör var som eld och vatten inom samhällsvetenskaperna. De som sysslade med aktörsbaserade förklaringar hade Ett talande exempel på denn
 2. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 3. Ordet aktör är en synonym till deltagare och skådespelare och kan bland annat beskrivas som skådespelare. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av aktör samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. 4 synonymer 0 motsatsor
 4. Se hur du använder global aktör i en mening. Många exempel meningar med ordet global aktör
 5. Lär dig definitionen av 'aktör'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'aktör' i det stora svenska korpus
 6. rationell aktör, har övertygande kritiserats av olika författare, och några har till och med gått så långt som till att hävda att individen som sådan är ett sentida fenomen utan motsvarighet i historien (se till exempel Asplund 1983). I voluntarismen och individualismen härleds strukturerna direkt ur aktörer
 7. Frivilliga flygkåren är en stor aktör inom brandflyget. De vill inte försämra relationen med USA men samtidigt vill de framstå som en stark internationell aktör som agerar självständigt. Men det är en aktör som i hög grad är okänd för utomstående. Pakistan anses som en viktig aktör för att stötta en fredsprocess

PERSPEKTIV AKTÖR & STRUKTUR INTRODUKTION - YouTub

Olika aktörer. Nedan listar vi de aktörer som ofta räknas in då man talar om det ekonomiska kretsloppet och hur ett ekonomiskt system går runt. Dessa aktörer har betydande roller och en stor påverkan på samhällets uppbyggnad och den välfärd som råder, och skapar mindre kretslopp i det större. Hushållen och företagen sinsemella - Man kan ju till exempel om en fristående aktör får ett kontrakt i en större stad även kräva att man ska verka i en mindre kommun, säger han Exempel på arrangörer kan vara konsertbolag, utställare, teatrar, arrangörsföreningar, museer, bokhandlare och liknande. Ni kan vara flera arrangörer för ett evenemang, som söker gemensamt eller var för sig. När flera arrangörer söker gemensamt, är den som söker huvudarrangör och övriga är medarrangörer Historiesyn, del 2: Aktörsperspektiv vs strukturperspektiv - aktörer och strukturer som historiens drivkrafter Historiesyn, del 2: Aktörsperspektiv vs strukturperspektiv - aktörer och strukturer som historiens drivkrafter. Av: till exempel av elever och lärare i skolundervisningen

Att den offentliga sektorn finansierar verksamhet som en annan aktör, till exempel ett privat företag, utför kallas ibland för privatisering. Detta är inte helt rätt, privatisering leder tanken till att verksamheten också finansieras av privata pengar och det stämmer inte inom välfärdssektorn Offentlig aktör Nationell e-legitimering Internationell e-legitimering E-legitimering för medarbetare; Leverantör IdP-leverantör; Tillitsnivåer för e-legitimering; E-underskrift Offentlig aktör Leverantör; E-handel och e-faktura. E-handel Uppföljning av e-handel Krav på e-handel vid upphandlin 1 De fyra olika aktörerna är: Offentliga sektorn får skatter och avgifter samtidigt som de ger ut service, bidrag och lön Företagen får lån, service, bidrag, lån och import (varor) medan de betalar skatter och exporterar (varor) Banker får amorteringar och folks sparade pengar samtidigt som de ger ut lån Föregående inlägg Lite om Sundsvalls kommuns organisation och vad som åläggs dem enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO. Nästa inlägg Kommunen ansvarar för sin och medborgarnas säkerhet, nämn minst två exempel på detta utöver operativ räddningstjänst. I kommunen finns även andra aktörer som arbetar med säkerhetshöjande åtgärder, beskriv två av dessa aktörer och vad de.

Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård. Läs mer om offentliga aktörer som omfattas av lagen Varje aktör ansvarar för att implementera de gemensamma grunderna i sin egen organisation. MSB kommer dock att erbjuda stöd. Det stödet kan till exempel bestå i att erbjuda utbildningar, utbildningsmaterial och övningar som utgår ifrån kunskapsmålen. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörninga

aktör - Synonymer och motsatsord - Ordguru

 1. Aktör; Vi bygger om vår webbplats. Men just den här sidan är vi inte klara med ännu. Därför ser den lite annorlunda ut än resten av webbplatsen..
 2. aktör (även: spelare, deltagare, lekande, spelande
 3. Tag Archives: aktör/struktur om att skapa konflikter där de inte skulle behöva finnas. Posted on November 8, Begrepp på makronivå är till exempel 'struktur' eller 'kultur'. (Uppdelningen av mikro/makro kan i och för sig ifrågasättas också, men det behöver vi inte gå in på här.
 4. På så vis kan dessa aktörer tilldelas kontrakt som de under normala konkurrensförhållanden skulle sakna möjlighet att få. Exempel på sådana aktörer kan vara arbetsintegrerade sociala företag. Vid reserverade upphandlingar är det viktigt att kontrollera att aktören uppfyller kriterierna i den bestämmelse som tillämpas
 5. istrera, validera, analysera, presentera (på webbplatser), förnya och utveckla metoderna för provtagningen

global aktör exempelmeningar - Använd global aktör i en menin

Exempel på andra offentliga aktörer är offentliga företag, kommunalförbund och kommunala- eller landstingsägda företag. Att en aktör utför en tjänst istället för den ansvariga kommunen, landstinget eller staten har blivit benämnt privatisering av välfärden Kontrollera 'aktörer' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på aktörer översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Vi har flera samverkansforum och nätverk med representanter från kommuner, räddningstjänst, polisen, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten, med flera. Vi samverkar även med andra aktörer än de offentliga, till exempel privata företag och högskolor och universitet. Här kan du läsa om några av våra samverkansforum Annan offentlig aktör kan till exempel vara kommunen, regionen eller länsstyrelsen. Läs guiden om hur du söker stödet. Guide för ansökan om stöd i e-tjänsten; När du har skickat in din ansökan om stöd. Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet Exempel på cookies Aktör Används till; _couid, _codnt, _cosrv: Sifo: Gäller endast om du är medlem i Orvesto Internet. Spårar hur du använder Blocket. Data aggregeras och analyseras i syfte att samla insikter och förståelse om våra besökare. Information om hur du går ur panelen finns här

Olika aktörer. Internationell politik kan sägas vara detsamma som politiken mellan stater, medan utrikespolitik är en stats politik gentemot en annan. Det innebär att internationell säkerhet kan beskrivas som säkerheten mellan stater. Men riktigt så enkelt är det inte att förena de två ansatserna - att utgå ifrån en aktör - strukturansats (se till exempel Bauman 1973, Giddens 1979, Lundquist 1984 och Rothstein 1988). Margaret Archer har bland annat sagt att aktör - strukturproblemet med rätta har kommit att betraktas som den grundläggande frågan inom modern samhällsteori (Archer 1988 xi)

aktör - svenska definition, grammatik, uttal, synonymer

 1. Hon talar om innehållsbegrepp respektive nyckelbegrepp, struktur och aktör är exempel på det senare. Som nyckelbegrepp bidrar struktur och aktör till organiserandet av den historiska kunskapen och i förlängningen till ett historiskt meningsskapande. Till det historiedidaktiska perspektivet läggs också variationsteorin
 2. Aktör och struktur Två perspektiv att lägga på historia. 2. Julius Caesar är den aktör som påverkar (genom handlingar eller idéer) det romerska samhället så att republiken faller. Det är han som är den faktor som gör att samhället förändras. REPUBLIK KEJSARSTYRE Aktörsperspektiv
 3. Skillnaden mellan en framställning av händelseförlopp i tidsföljd och ett aktör - och strukturresonemang framstår som central. Eleverna måste förstå vad ett historiskt resonemang i termer av aktör och struktur : att man för en är krono en underordnad roll. Dessutom krävs att eleven urskiljer yt terligar
 4. Aktör och struktur exempel. Exempel på svar som ser strukturen som mer fast och tvingande för aktören I dagens samhälle, finns det dessutom många fördomar kring att ungdomar ä I sin avhandling Aktör och struktur i undervisningen: Hon talar om innehållsbegrepp respektive nyckelbegrepp, struktur och aktör är exempel på det senare Begrepp på makronivå är till exempel 'struktur att.
 5. Ett ökat behov av ett levande lokalsamhälle, att boende utanför staden är attraktivt och att vi mår bättre när vi kan mötas är några exempel. Agenda 2030 lyfter sociala och hållbara mål som centrala och där är den idéburna sektorn en mycket viktig aktör
 6. Ett flertal aktörer i samhället berörs av plan- och bygglagstiftningens bestämmelser i lov- och byggskedet. Vissa är nämnda i lagen och omfattas då direkt av bestämmelserna medan andra berörs mer indirekt. Riksdag och regerin
 7. Ofta arbetar NGO:s med frågor inom ett visst begränsat sakområde, till exempel mänskliga rättigheter eller miljö. Det som förenar dem, oavsett om det är frågan om exempelvis enskilda miljöorganisationer, aktionsgrupper eller fackliga organisationer, är alltså inte området de arbetar inom eller deras metoder, utan att de inte representerar stater eller regeringar

En icke-statlig organisation är en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, och vilken kan ha antingen ideella eller kommersiella mål med sin verksamhet. Icke-statliga organisationer kallas även för non-governmental organizations (NGO [1]), och uttrycket förekommer ibland även när det gäller organisationer som verkar över nations- och statsgränser analyser, måste den inkludera viktiga externa aktörer i arbetet. Exempel på sådana aktörer är sektorsmyndigheter, landsting, livsmedels- och drivmedelsbranschen, el- och tele-företag, transportbranschen och andra delar av näringslivet. varför ska ditt företag arbeta med krishantering? Ett företag som skapar en god krishanteringsförmåg Problemen kopplade till ANDTS, brottslighet och otrygghet kan inte lösas av en enskild aktör. Se film med exempel på Livsstil Kronobergs arbete . Evenemang. Inbjudan: Tillsammans för ett tryggt och hållbart Kronoberg 21/04/2021 13:00 Antidopningsutbildning 100 % ren hårdträning 27 apri Det betyder att de inte får vanlig lön vid produktionstillfället, utan att de istället får en mindre ersättning varje gång en aktör vidareanvänder programmen de deltar i. Det kan till exempel handla om vidaresändning i kabel-tv-nät eller över internet, om utgivning på cd/dvd eller om on demand-tjänster

som till exempel tjänsteman i beredskap, vakthavande befäl, vakthavande ingenjör, räddningschef i beredskap eller någon annan beredskapsfunktion som fungerar som primär kontaktväg. Hög tillgänglighet och mandat att agera Alla aktörer som kan involveras vid samhällsstörningar bör sträva efte Ett exempel är så kallat sakråd, en ny form för samverkan med civilsamhället där fokus är på sakfrågor. Det relevanta är inte vem som är huvudansvarig för en viss fråga, utan att identifiera vilka parter som behöver sitta runt bordet och lösa frågan Du kan förnya ditt recept hos en privat, digital aktör, men de flesta förnyar inte recept på läkemedel som är beroendeframkallande, narkotikaklassade, högspecialiserade eller licenspreparat. För den typen av läkemedel måste du vända dig direkt till din läkare. Viktiga länkar: Information om receptförnyelse på 1177.s att nå kommuner och regioner. De anges till exempel som samverkans-aktör i flera regeringsuppdrag och har även medverkat i flera sam-verkansgrupper. Det ger dem en särskild roll i den svenska förvaltnings-modellen. Vår studie visar på både möjligheter och utmaningar med förvaltningsmodelle och information samt goda exempel på åtgärder. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa smittspridningen. På sista sidan hittar du mer information och länkar till goda exempel och ett nedladdningsbart informationsmaterial som d

Aktörer, strukturer och sociala konstruktione

Reglerna omfattar offentliga aktörer, det vill säga » kommuner » regioner/landsting » staten, och » juridiska personer där en offentlig aktör har ett dominerande inflytande. Ett exempel är bolag som ägs av kommunen - Att de mindre aktörerna kan överleva i dagligvaruhandeln beror på att de är nischade. De är företag som har en väldigt annorlunda idé än Ica, till exempel Lidl och Netto som har lägre priser och ett begränsat sortiment. Inom Apoteksbranschen är det svårare att se en aktör som skiljer sig så mycket

För andra betydelser, se Monopol (olika betydelser). Ett monopol är en marknad med en enda eller en grupp producenter och flera konsumenter.En marknad med monopol har inte en perfekt konkurrens och varornas pris ligger vanligtvis inte vid jämviktspriset.Monopolens brist på konkurrens leder ofta till sämre service och en brist på substitutprodukter, och kan även göra det möjligt att ta. Kyrkan värdefull aktör vid vaccinering Flera församlingar i Norrbotten och Västerbotten är behjälpliga när vaccinationer mot Covid-19 börjat på allvar. Här är några exempel på hur Svenska kyrkan samarbetar med hälsocentralerna Exempel på upplägg: lokal aktör = Restaurangen Fredriks Falafel. Varje köp registreras med koden Föreningsinsatsen och bidrar till föreningens prisstege! 100 köpta luncher (ca 3 st / dag) = 20% av intäkterna går till föreningen. 150 köpta luncher (ca. 5 st/ dag) = 30% av intäkterna går till föreningen Aktörerna kan vara individer och/eller företag som finns lokalt, nationellt eller internationellt. Det kan underlätta att kartlägga hur de relevanta aktörerna förhåller sig till varandra. Vem tjänar eller förlorar på att systemet är utformat som det är idag? Exempel: De som använder personbilar, yrkesfordon och bussar i kollektivtrafiken nyttigheten. Exempel är ren luft, stabilt klimat, gatubelysning. Ickerivalitet Innebär att en persons konsumtion av en vara inte påverkar kvantiteten eller kvaliteten av samma vara som en annan person kan konsumera. Icke exkluderbarhet innebär att det inte går att utesluta någon från konsumtion av en vara (till exempel för at

Synonymer till aktör - Synonymer

Epidemins aktörer. Patientkollektiv som maktfaktor: exemplet hiv/aids David Thorsén Vik. universitetslektor, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Uppsala. E-post: david.thorsen@idehist.uu.se . Hivepidemin är ett ofta använt exempel på hur enskilda patienter och störr Både myndigheter och så kallade enskilda aktörer ska leverera elektroniskt material till KB. Nedan hittar du exempel på några av dessa, vad de levererar och hur de brukar gå tillväga Skånetrafiken.se har i samband med det nya lagkravet granskats av en oberoende aktör och arbetet pågår nu med att justera och öka tillgängligheten på hemsidan. Några exempel på kända fel: Alt-texter saknas på några bilder. Det är inte alltid tydligt vilket element som är i fokus Ett exempel som tyder på omfattande plagiat från en annars nyhetsledande aktör som i sådana fall inte skulle kunna falla under det TU anför skall vara grundande för lägre arbetsgivaravgifter. Kravet på orginaljournalistik

burna aktörer, i start och utveck-ling, som företag med en mer tra-ditionell affärsmodell. Området syftar till att främja utveckling - en av och stärka och utveckla affärsman - naskapet hos sociala företag samt öka kunskapen hos företagsfrämjare om social innovation och socialt företagande. Exempel på insatser som reger För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna vanligtvis organisationsnummer eller för privatpersoner/enskilda firmor personnummer. Till exempel SE5561234711. Kontrollera om du har ett Eori-numme aktörer - exemplet lärlingsutbildning JONAS OLOFSSON E-post: jonas.olofsson@soch.lu.se Socialhögskolan, Lunds universitet Box 23, 221 00 Lund Working-paper serien 2008:7 • ISSN 1650-8971 . 2 Innehåll 1

I detta exempel ska vi undersöka om det finns någon aktör som är intresserade av samordning på en ö, där mitt företag ska gräva ner en elledning. Vi använder oss därför av linjeverktyget då det passar detta ärende bäst Här är ett lysande exempel på när två olika aktörer med massor av vi... lja, engagemang och stort hjärta samverkat för att skapa nya idrottsdrömmar i Umeå med omnejd. Umeå kommun utsågs till Årets Idrottsstad i Sverige såväl 2018 som 2020 En digital väggtidning är en samarbetsmodell där en grupp aktörer i ett lokalsamhälle samverkar via digital skyltning (engelska: digital signage) . [1]Varje aktör, som till exempel en butik, en förening eller en kommun [2] har en eller flera egna digitala skyltar, där man visar egna budskap/reklam och enkelt kan byta budskap/reklam med varann

Det ekonomiska kretsloppet Ekonomibarometer

Eskils Tryckeri tecknar avtal med världsledande aktör inom digital signage. - Vi har en analog produkt i en digital värld och när vi till exempel är med vid nyetableringar eller ombyggnationer kommer digitala skyltar in som ett naturligt steg för våra kunder Ett exempel är den generiska LCA-databas som följer med Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Skulle någon aktör vilja komplettera med andra öppet tillgängliga generiska data står det varje aktör fritt att göra så. Detta kan till exempel vara nödvändigt för att uppfylla kravet på täckningsgrad. Seriösa aktörer skyddar sitt källmaterial bättre. Ett bra sätt är att fråga dem. Det finns mycket att lära av svaren, till exempel att människor mår dåligt och är ensamma AEO - godkänd ekonomisk aktör. En AEO-aktör är ett företag som fått Tullens säkerhetscertifikat för sina förtullnings- och logistikfunktioner och som därför är berättigat till förmåner i hela EU-området. I kommissionens system kan du se vilka som är Finlands och hela EU:s AEO-aktörer

Goda exempel - Laddinfra Öst

- Exempel och användningsområden - Tips Ingress Samverkansdelen kan användas för att dela information mellan aktörer som annars inte har tekniska möjligheter att dela information. Det kan vara lämpligt för projekt där information kan behöva sparas och vara nåbart från flera organisationer attrahera lokala aktörer som till exempel kommunen. De olika aktörerna i evenemangsnätverket vill vara med och bidra till evenemanget, men oftast med sitt eget resultat av samarbetet i fokus. Arrangörens hantering av de olika aktörerna är därför avgörande för ett evenemangs utfall Andra aktörer. Här har vi samlat information som är riktad till myndigheter, organisationer och företag som har regelbundna kontakter med Migrationsverket. Checklistor och exempel för studieintyg gällande försenade studier på grundnivå eller avancerad nivå, på engelska

Dessa cookies används av Google för att beräkna konverteringsgrad och sätta preferenser som till exempel språk. Aktör Google.com. Livslängd Lagringstid: 1P_JAR 1 vecka, apisid, nid, sid sessio Ambeas affärsområdeschef för Vardaga, Ulla Tansen, har i måndags sålt 53.029 aktier i omsorgsbolaget till kursen 75,10 kronor. Totalt har hon därmed sålt för nästan 4 miljoner kronor filminspelningsbara exempel till. (Här bör aktören ha varit med i processen som beskrivs i föregående punkt). 3. Bidra med bokningsbara lärare för att utföra lektioner på arbetsplatserna, företrädesvis på den ort där aktören till vardags verkar

Kommuner får konkurrera med privata aktörer Aftonblade

Stipendium från annan offentlig aktör i Sverige. Stipendium från en annan offentlig aktör i Sverige påverkar inte ditt studiemedel. Ett exempel på det är Erasmus-stipendier. Men, om du får ett stipendium som ska täcka vissa merkostnader, exempelvis din undervisningsavgift, så kan du inte få merkostnadslån från CSN för samma kostnader BT - Samspelet privata och offentliga aktörer - exemplet lärlingsutbildning. PB - Lunds universitet, Socialhögskolan. ER - Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.s Det finns ingen aktör inom branschen som är för liten eller för stor för att vara medlem, Möjligheten att påverka, till exempel genom att bidra till förändringar och förbättringar, är stor. - Alla medlemmar i Aff får ta del av våra remisser i våra utvecklingsprojekt, alla kommentarer läses Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning Som ledande aktör inom lösningar för hållbar energi väljer Vestas att använda Apples teknik för att förverkliga sina ambitiösa tillväxtplaner. Med hjälp av iPhone och iPad kan Vestas tillverka, installera och utföra service på vindkraftverk runt om i hela världen

Enkel kvalitetsplan mallNytt från de nordiska forskningstidskrifterna | NordicomEsther symbol och mallar, Region Jönköpings länInnovationer föds där olikheter möts – Svenska kulturfonden

Aktör och struktur exempel inom amerikanska revolutionen. Jag har då försökt få fram exempel på dessa men hittar ingenting och undrar ifall någon kan få mig på spåret. Tänker mer tydliga exempel, har hittat möjliga aktörer men inte vad de påverkar i strukturen En godkänd ekonomisk aktör (=AEO) är en aktör som antingen är berättigad till vissa förenklingar enligt tullagstiftningen och/eller som har rätt till lättnader som hänför sig till säkerhet och skydd. Målet med AEO är att styra aktören till att kontinuerligt förbättra säkerheten och tullverksamheten Kyrkan värdefull aktör vid vaccinering. Flera församlingar i Norrbotten och Västerbotten är behjälpliga när vaccinationer mot Covid-19 börjat på allvar. Här är några exempel på hur Svenska kyrkan samarbetar med hälsocentralerna. Runtom i Luleå stift ställer nu församlingar upp i samband med vaccinationerna mot Covid-19 Exempel från myndigheter som har använt verksamhetslogik finns med i slutet av skriften. ESV vill tacka de myndigheter som bidragit med praktiska exempel till vägledningen. Vi riktar ett särskilt tack till Karolinska institutet och Tillväxtverket. 3.1 En aktör med flera slutmål. En aktör kan förstås finnas med under flera kategorier. Inom projektet Framtid Hållnäs skapar vi även en så kallad minidestination för Hållnäs, där vi kan samla alla aktörer just härifrån, oavsett vilken kategori man tillhör. På det viset får den som vill besöka Hållnäs snabbt en överblick

 • Kung Markatta Grönt te.
 • Ice Sverige.
 • Cell Impact rapport.
 • Psykiatri Capio.
 • Kan man ha lite Downs syndrom.
 • Marginalen växel.
 • IMDb Hey Arnold.
 • 33 varvare.
 • Leann rimes life goes On country version.
 • Charlie Guldvinge Flashback.
 • Byta kamrem Saab 9 5 TiD.
 • Comidas argentinas de origen extranjero.
 • Botkyrka kommun botlön.
 • JVA Frauen Berlin.
 • Stranded vs solid Cat6.
 • Sagt till om crossboss.
 • Försvarsmakten lastbilar.
 • Giardia hund.
 • Oslofjorden historie.
 • GTA 5 Produktionsvorräte stehlen.
 • Motion vid njursten.
 • Thuja Brabant eller Smaragd.
 • Nordwest Krankenhaus Stellenangebote.
 • Meran aktuell.
 • Eagle Beach, Aruba hotels.
 • BandLab mastering.
 • Säg mig var du står Lyrics.
 • INTJ personality.
 • M3 skruv Jula.
 • Peugeot Boxer 2013 specs.
 • Australien Pflanzen.
 • Glock 19 pris.
 • Skeppsklocka gjutjärn.
 • YouTube video spinner software.
 • Ampere till watt 12V.
 • Komplex fråga.
 • Odds ratio logistic regression SPSS.
 • Stuttgart Erdbeben.
 • Ridbyxor XXL.
 • RCG support.
 • Bike Point Forchheim.