Home

Hållbarhetsrapport mall

Processbeskrivning hållbarhetsrapport - en mall från DokuMer

 1. Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå i vilken ordning du kan arbeta när du ska upprätta företagets hållbarhetsrapport. Det är endast större företag som är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. I den ska företagets arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter beskrivas
 2. Hållbarhetsrapport. Rapport för nedladdning. Securitas AB publicerar för räkenskapsåret 2019 en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har sammanställts i enlighet med riktlinjerna för hållbarhetsrapportering i GRI på tillämpningsnivån Core
 3. Hållbarhetsrapport. Vi är ett familjeägt företag och Sveriges äldsta burgarkedja. Precis som vi var tidiga med att introducera burgare på den svenska marknaden är vi etta på bollen att ha Sveriges grönaste burgarmeny

Hållbarhetsrapport - Securita

Hållbarhetsrapport MA

HållbarHetsrapport 2 Green landscaping Group Hllarhetsrapport 2019 ikatorer inom området för hållbarhet som redovisas i denna hållbarhetsrapport. Vidare präglas Green Landscapings hållbarhetsarbete av ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande och respekt för våra intressenter. Vi når en hållbar utveckling genom vårt arbet i denna hållbarhetsrapport där vi beskriver var vår påverkan är som störst och vad vi gör för att verka mot en hållbar framtid. Nästa steg är att göra hållbarhet till något som är närvarande i hela aPak-familjens vardag. Under 2021 kommer vi därför att förankra de mål och processer som vi arbetat fram. Det viktig Hållbarhetsrapport. Ahlsell ska vara branschledande inom hållbarhet och ta ett tydligt ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Vi är övertygade om att vår strategi inte bara bidrar till en bättre värld, utan även högre lönsamhet för Ahlsell Hållbarhetsrapport 2019 - ladda ner eller läs upp Hållbarhetsrapport 2019 - tabellsamling Tidigare års hållbarhetsrapporter Malmö stads redovisningar Sidfot. Nyheter. Guidade turer i Limhamns kalkbrott (15/4) 100 kvinnor 100 år (15/4) Malmö fyller staden med. Hållbarhetsrapport. Som affärsjuridisk rådgivare spelar Vinge en betydelsefull roll för såväl näringsliv som samhälle. Vårt mål är att främja ett gott klimat för företag och individer samt värna ett ansvarsfullt företagande och skapa varaktig affärs och samhällsnytta

IKEAs hållbarhetsstrategi People & Planet Positive lanserades 2012 med ambitiösa mål för att omvandla vår affärsverksamhet och livet hemma för människor över hela världen. Vi har gjort stora framsteg sedan dess, men vår snabbt föränderliga värld kräver ännu ambitiösare mål och snabba åtgärder Hållbarhetsrapport Våra hållbarhetsmål PEOPLE - Öka kunskapen om och förebygga psykisk ohälsa genom initiativet Beautiful Minds . - Verka för kulturell mångfald och ökad etnisk representation i samtliga rum: i butiker, på kontoren, i ledande roller och bland alla medarbetare HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 SPARBANKEN NORD HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 5 Sparbanken Nords affärsmodell Sparbanken Nord är inte som andra banker. Vi är en sparbank. Som sparbank har vi inga aktieägare, utan vårt överskott återinvesteras i regionen via det vi kallar Framtidsbanken för att skapa hållbara värden för våra intressenter Hållbarhetsrapport 2018/19 inkl. revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2017/18 inkl. revisorsyttrande SkiStar AB, Sälfjällsgården, 78067 Sälen Org. nr: 556093-694

Stadium - DokumentHouse of Choice | White Arkitekter

Hållbarhetsrapporten ska överlämnas till revisorn för kontroll inom samma tid som årsredovisningen (förvaltningsberättelsen) i övrigt. Detta gäller även i det fall företaget upprättar en separat hållbarhetsrapport Startsida Om oss Nyheter Hållbarhetsmål för 2020 uppnådda. Hållbarhetsrapporten för 2020 är klar. Den visar på fortsatt minskad energianvändning i regionens vårdfastigheter och att en mycket hög andel av material och produkter som byggs in är godkända av Byggvarubedömningen Hållbarhetsrapport 2019 4 Vårdförbundets arbete bidrar till förverkligandet av flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Förutom mål 3 God hälsa och välbefinnande som nämns ovan, har vi identifierat ytterligare sex mål som särskilt kopplar till vår verksamhet och våra värderinga

Det är något vi har ägnar oss åt varje dag och så har det varit ända sedan starten 1942. Det betyder att vi fokuserar på att skapa faktisk nytta, för våra kunder och för miljön. Varje år sammanfattar vi våra insatser och redovisar både långsiktiga och kortsiktiga mål i vår hållbarhetsrapport - The Better Effect Här listar vi de viktigaste av alla internationella ramverk, riktlinjer och verktyg som finns för att standardisera hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsrapport 2019 1 Hållbarhetsrapport . 31.12.2019. Ålandsbanken UCITS- och AIF-fonder. Hållbarhetsrapport 2019 3 Tryckt på Cocoon - 100 % returfiber. Pappret har även C0. 2-kompenserats. Omslagsbild: Agency Leroy | Staffan Sundströ Huddinge hållbarhetsrapport 2014. Huddinge och Agenda 2030. Huddinge kommun arbetar för att uppnå en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar kommun och på så sätt bidra till de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030. Ekonomisk hållbarhet Hållbarhetsrapport . Här finner du LK:s hållbarhetsrapporter där vi ger en heltäckande bild av vårt hållbarhetsarbete, våra mål och vägen dit. Vi hoppas att rapporten ska öka kunskapen om och inspirera till fler hållbara initiativ, såväl internt som externt

Hållbarhetsrapport - KappAh

3 / hÅllbarhetsrapport 2020 hÅllbarhetsrapport hÖkerum bygg innehÅll 3 hÅllbarhet 5 vÅrt hÅllbarhetsarbete 7 socialt ansvar 11 de globala mÅlen 12 Övergripande mÅl 13 riskhantering 15 intressenter 16 vÄsentliga frÅgor 17 kundperspektiv 21 miljÖansvar 23 effektiv resursanvÄnding 25 miljÖansvar - klimatkompensation 29 socialt ansvar - vÅra medarbetar lagstadgade hållbarhetsrapporten. Den har upprättats i enlighet med 6 kap. 10-14 § ÅRL. Redovisningen utgår från SALINITY:s väsentliga hållbarhetsfrågor och beskriver hållbarhetsrisker och den påverkan, positiv och negativ, som SALINITY:s verksamhet kan ha på människor, milj Hållbarhetsrapporten var publicerad den 25 mars 2015. Hållbarhetsrapport 2014 (ENG) (PDF, 5 MB) ` Senaste finansiella eventet. mars 26, 2014 / AB Volvo, Sweden. Hållbarhetsrapport 2013. mars 26, 2014. Hållbarhetsrapporten publicerades 26 mars 2014.. Idag släpps 2019 års hållbarhetsrapport ,som visar på såväl framsteg som vad som återstår att göra för att nå de högt satta målen. Med bland annat vårdbyxor av återvunna PET-flaskor, inköp av fler fossilfria fordon, och hållbara textilier som ny norm för hotellakan tas några steg mot 100% hållbara textilier och en helt klimatneutral värdekedja

Hållbarhetsrapport. MAX är ett familjeägt företag med en stolt historia som Sveriges äldsta burgarkedja. Precis som vi var först med att introducera burgare på den svenska marknaden är vi etta på bollen att ha Sveriges grönaste burgarmeny Hållbarhetsrapport. Advania Sverige 2019. Hållbarhetsrapport 2019 | Advania Jag är stolt över att Advania uppfyllt många av målen för 2019 men jag vet att vi har mycket kvar att ge! Tomas Wanselius, VD på Advania Sverige. Highlights från årets rapport. Våra. ABB har släppt sin Hållbarhetsrapport 2020 där det beskrivs vilken påverkan företaget och dess lösningar har på miljön och i samhället, liksom hur ABB bidrar till en mer hållbar utveckling. Under ett år som dominerades av effekterna från pandemin överträffade ABB de flesta av sina miljömässiga, sociala och styrningsmässiga mål som omfattar de tre områdena ledande teknik. II Fabege Hållbarhetsrapport 2019 VD-ord 1 Livskraftiga städer och samhällen 2 Framtidssäkrad stadsutveckling 4 Mål och utfall 6 Stadsdelar 8 Fastigheter 10 Medarbetare 16 Leverantörskedja 20 Kunder 22 Finanser 23 Affärsetik och moral 24 Om redovisningen 26 GRI-index 28 INNEHÅL

Video: Hållbarhetsrapport - Bolagsverke

Alltransports Hållbarhetsrapport har tagits fram och publicerats årligen sedan 2006. Hållbarhetsrapporten för 2019 publiceras i slutet av april 2020. Målsättningen med rapporten är att ge en övergripande och sanningsenlig bild av koncernens hållbarhetsarbete. Alltransport har valt att dela in hållbarhetsarbete I vår hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 har vi samlat en del av de aktiviteter som genomförts under året. Hållbarhetsarbetet inom Sodexo utgår från vår globala hållbarhetsplan Better Tomorrow 2025. Planen är framtagen i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål och omfattar nio åtgärder som är konkreta och. Box 30233 104 25 Stockholm Tel: +46 771 78 00 00. Finland: +358 207 520 700 Norway: +47 958 23 00 Denna hållbarhetsrapport omfattar Världsnaturfonden WWF*, som utgörs av Stiftelsen Världsnaturfonden WWF och Världsnaturfonden AB. Hållbarhets-rapporten är framtagen enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standard, nivå Core. Denna rapport avser verk-samhetsåret 2019

BLIWA HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 3 Att skapa villkor för en hållbar utveckling N är jag ser tillbaka på 2019 kan jag stolt konstatera att Bliwa tydligt stärkt sin hållbarhetsprofil i inves - teringsportföljen och aktivt investerat i bland annat gröna obligationer och skogsfonder. Men störst skillnad gör vi med våra försäkringar Hållbarhetsrapport för fri nedladdning Smurfit Kappa har i samarbete med Financial Times gjort en undersökning för att besvara några av de mest angelägna hållbarhetsfrågorna. Läs om hur hållbarhetseffekten förändrar företag till det bättre och skapar nya måsten Denna mall från DokuMera hjälper dig som revisor att upprätta ett yttrande om ett företags hållbarhetsrapport. Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen för ett företag innehålla en hållbarhetsrapport om företaget uppfyller mer än ett av följande villkor: - medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till. Unionens verksamhetsberättelse, årsredovisning och hållbarhetsrapport. Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stö örnökf I j mal rvi vid upphandling av läkemedel Hållbarhetsrapport 2019 Så arbetar vi för en bättre läkemedelsanvändning och ökad hälsa EES - minskad risk för felmedicinering Välj med hjärtat på väg bli branschgemensam hållbarhets-guide På väg mot fossilfria transporte

Widrikssons hållbarhetsrapport: Mål att vara

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 - KLIMATET I FOKUS . FÖRORD 5 . att utveckla en god praxis i tillämpningen av nya regler och dela information för att lära av varandra. För att vara trovärdiga i allt mer klimatmedvetna kunders ögon, och för att säkerställa att man inte står som förlorare när priset på koldioxidutsläpp höjs, kommer. hållbarhetsrapport 91 Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 92 Årsstämma 93 Innehåll Kort om 2019 Viktiga händelser under året lFortsatt god tillväxt inom verksamheter i egen regi. Under 2019 öppnade Attendo 57 nya boenden med 1 950 platser i Sverige, Finland och Danmark CAMBIO GROUP | HÅLLBARHETSRAPPORT 2020 7 HÅLLBART FÖRETAGANDE Ett långsiktigt hållbart företag omfattar arbete med att nå såväl ekonomiska mål, som mål för miljö och socialt ansvarstagande. Den här hållbarhetsrapporten avser en sammanfatt - ning av verksamhetsåret 2019 men belyser även en del insatser som påbörjats för 2020

ADITRO LOGISTICS HÅLLBARHETSRAPPORT 2018 HÅLLBARHETSRAPPORT 2017 / SIDA 3 1.2 BAKGRUND TILL HÅLLBARHETSRAPPORT 2018 Detta är det andra året som Aditro Logistics producerar en hållbarhetsrapport vars mål är att på ett öppet, ärligt och objektivt sätt ge den information som kan anses relevant ur hållbarhetssynpunkt SORTERAS HÅLLBARHETSRAPPORT 2017 4 Sortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med våra drygt 300 anställda och en omsättning under 2017 överstigande 800 MSEK Apotek Hjärtat presenterar hållbarhetsrapport för 2020. Att på ett smittsäkert sätt säkerställa läkemedelstillgången, förbättra folkhälsan och öka transparensen vid läkemedelsproduktion är några av de fokusområden som presenteras i Apotek Hjärtats hållbarhetsrapport för 2020 7 april, 2021 Hållbarhetsrapport 2020: 24 mars 2020 Hållbarhetsrapport 2019: 28 mars 2019 Hållbarhetsrapport 2018: Hållbarhet. Mål och uppföljning

Vi vill att du ska få hjälp så snabbt som möjligt. Därför har vi samlat svaren på våra allra vanligaste frågor, kanske hittar du svaret på just din fråga här Hållbarhetsrapport Partillebokoncernen Utfärdare: Gunnar Svensson, 2019-02-20 Sida 4 (av 22) 2. Vision, affärsidé och nyckeltal 2.1 Vilka vi är Vi är en fastighetskoncern bestående av moderbolaget Partillebo AB samt sju helägda dotterbolag varav fyra är vilande. Utöver parkeringsverksamhet ingår sedan december 2017 Partille Energi A På AstraZeneca har vi alla något gemensamt - vi drivs av vår önskan att utveckla läkemedel som förändrar liv. Vi vet att vårt bästa bidrag till samhället är att utveckla läkemedel gör nytta för patienter världen över, samtidigt som vi värnar våra anställda, skyddar miljön och främjar de samhällen där vi bedriver vår verksamhet Mall för enkel fosforbalans. Att hushålla med växtnäringen hör till de grundläggande principerna i KRAV-godkänt lantbruk. Genom att göra en fosforbalans kan du undvika att tillföra mer fosfor än vad grödorna behöver. Då använder du växtnäringen effektivt och minskar risken för växtnäringsförluster till vattendrag, sjöar och hav

Hållbarhetsrapport Fristads Vårt hållbarhetsarbet

 1. Den 1 december 2016 trädde förändringar i årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, ikraft innebärande att företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport. Enligt lag ska företagets revisor uttala sig om huruvida en sådan hållbarhetsrapport har upprättats eller inte
 2. Att rapporten benämns hållbarhetsrapport är inte tillräckligt. Hur ska revisorn uttala sig om hållbarhetsrapporten, vad ska uttalandet innehålla och var ska det ligga? - FAR kommer under 2017 i RevU 16 att utarbeta en mall för uttalandet
 3. Hållbarhetsrapport Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2019 för Lime. Rapporten omfattar moderbolaget Lime Technologies AB (publ) samt samtliga enheter som konsolideras i Lime Technologies AB (publ):s koncernredovisning för samma period. Hållbarhetsrapporten är upprättad i syfte att vis

Hållbarhetsredovisning - så kommer ni igång

 1. Hållbarhetsrapporten beskriver utveckling, resultat och konsekvenser av Karlskronahems verksamhet i ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten omfattar ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter för verksamhetsåret 2019. Om hållbarhetsrapporten KARLSKRONAHEM 3 HÅLLBARHETSRAPPORT 201
 2. 2 | Årsredovisning och hållbarhetsrapport | 2020 2020 | Årsredovisning och hållbarhetsrapport | 3 Verksamheten Verksamheten 1946 Grundat Balansomslutning: Antal bostäder: Antal anställda: Antal affärslokaler: 11 640 241 175 730 7 016 088 214 Årsresultat efter finansiella poster
 3. Ny hållbarhetsrapport från KappAhl. KappAhl publicerar idag sin hållbarhetsrapport för det förlängda verksamhetsåret 1 september 2019 till 31 december 2020. Året har präglats av Covid-19 och fokus på ansvarstagande för verksamhet, medarbetare, kunder och andra intressenter
 4. Hållbarhetsrapport. Lagstadgade rapporten enligt ÅRL 6 kap 10 § RevR 12. FAR:s rekommendation för revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten, innehåller vägledning och exempel; Hållbarhetsredovisning. Frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning, behöver inte göras enligt särskilt ramverk eller standard
 5. Hållbarhetsrapport 2018 Hållbarhetsrapport 2017 Hållbarhetsrapport 201
 6. Hållbarhetsrapport 2020. 4 Välkommen till Apoteksgruppen 3 Om rapporten 14 Produktansvar 16 Resurs- effektivitet 9 Konsument- hälsa 11 Ansvars- tagande arbetsgivare 6 Vår strategiska inriktning Innehåll. Om rapporten Denna rapport är Apoteksgruppen i Sverige Holding AB
 7. st 1 900 nya med

Hållbarhetsrapport - Ahlsel

 1. Berners hållbarhetsrapport 2019. Redovisning av vårt hållbarhetsarbete under året. För en hållbar framtid. Hållbarhet är ett fundament i Berners verksamhet. För oss är det viktigt att agera ansvarsfullt och inspirerande samt att även tillämpa arbetet i den dagliga driften
 2. Business Swedens hållbarhetsrapport för 2019 avges för koncernen och omfattar bolagen . Business Sweden och BSO AB (Business Support Office). Se förvaltningsberättelsen i Business Swedens årsredovisning 2019, där det framgår vilka bolag som inte omfattas av hållbarhets
 3. Hållbarhetsrapport. På denna webbplats används cookies för att förbättra funktionaliteten för dig som användare. Läs mer om cookies. Jag godkänner. Pressreleaser Finansiella rapporter Kontakta oss Language / Språk en sv.

Kiviks Musteri har upprättat en hållbarhetsrapport utan tillämpning av specifikt ramverk. Stöd för upprättandet av rapporten har därmed varit det krav som årsredovisningslagen anger. FAMILJEFÖRETAGET KIVIKS MUSTERI I södra delen av Kivik, där äppelodlingarna möter Hanöbukten med sina kritvita stränder, ligger Kiviks Musteri Hållbarhetsrapporten 2019. Stora nog att göra skillnad. McDonald's är Sveriges största restaurangkedja med restauranger från Luleå i norr till Ystad i söder. Det innebär att även små förändringar gör stor skillnad. Det ger oss både en möjlighet och ett ansvar att leda utvecklingen framåt Hjälp någon som kanske inte kan hjälpa sig själv. För att bidra till att nå FNs Globala Mål 2030 går 10% av avgiften för Svensk Hållbarhetscertifiering till olika välgörande ändamål som kan vara svåra att påverka från er egen organisation.. Att avskaffa extrem fattigdom; Att minska ojämlikheter och orättvisor i världe HÅLLBARHETSRAPPORT 2020. På väg mot Agenda 2030 För att klara de globala hållbarhetsutmaningarna behöver dagens samhälle en snabb omställning där infrastrukturer, industrier och byggnader måste bli smartare och effektivare. Vi på Rejlers är delaktiga och bidrar till denna omställning Därför är vår hållbarhetsrapport ett bra verktyg för att samtidigt kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Enligt GRI Standards. Vi redovisar enligt GRI Standards. Informationen i hållbarhetsredovisningen har översiktligt granskats av Deloitte. Ladda ner hållbarhetsrapport 201

Hållbarhetsrapport - Malmö sta

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 3 INLEDNING Du läser nu LK:s hållbarhetsrapport. Här försöker vi ge en hel- täckande bild av vårt hållbarhetsarbete, våra mål och vägen dit. Vi hoppas att rapporten ska öka kunskapen om och inspirera till fler hållbara initiativ, såväl internt som externt Hållbarhetsrapport: Ansvarsfull styrning SJs hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen omfat-tar sidorna 24-39. SJs affärsidé är att erbjuda marknadens mest kundnära och hållbara resande i egen regi och tillsammans med andra. Det innebär att SJ ska vara bäst på att tillgodose kun Hållbarhetsrapport En välgjord rapport kan användas till så mycket mer. Den är en beskrivning och sammanfattning av allt hållbarhetsarbete som organisationen gör; hur man utvecklar verksamheten för den långsiktiga överlevnaden, hur man interagerar med det omgivande samhället och miljön och hur man rustar sig för framtida möjligheter och risker Hållbarhetsrapport 2019 6 • BOOST BY FC ROSENGÅRD bidrar till att ge alla rätt förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. • Ticspac. miljökoncept där stationer med gratis hund påsar är placerade på utvalda platser såsom promenadstråk, parker, badplatser och andra offentliga platser. • Fadderbarn i Gambia 1.2.3 Leverantörsbedömningar och hantering av överträdelse HÅLLBARHETSRAPPORT << Sjätte AP-fonden 2017 | 21 ESG-UTVÄRDERING AV FONDER AP6:s egenutvecklade mall för håll - barhetsutvärdering och uppföljning av fondbolag. verkas investeringsbeslutet Under 2017 har AP6 träffat 17 fondför-valtare för den årliga ESG-utvärderingen av fondportföljen. Utvärderingen följer e

Hållbarhetsrapport vinge

SORTERAS HÅLLBARHETSRAPPORT 2018 4 Sortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden Recycling, Industry och Materials är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. Med våra drygt 300 anställda och en omsättning under 2018 om ca 1 miljard kronor1) bedrive 2 Jernhusen Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2018 Jernhusen Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2018 3 JERNHUSEN PÅ TVÅ MINUTER JERNHUSEN PÅ TVÅ MINUTER Jernhusen på två minuter Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen Varje år släpper vi en hållbarhetsrapport som beskriver hur vi arbetar för ett hållbart samhälle. Bakom Telenors prisbelönta hållbarhetsarbete ligger många år av hårt arbete. Sedan 2008 har vi reducerat vårt klimatavtryck med hela 80 procent. Idag köper vi också Fairtradecertifierad klimatkompensation. Men vi är inte nöjda.Vår målsättning är att bli klimatneutrala till 2030 HÅLLBARHETSRAPPORT 2019. INNEHÅLL. 3 Ord från vår VD 4 Om Norconsult 5 Färdplan 2045 och Julklappsvagnen 6 Övergripande mål 8 Att arbeta på Norconsult 10 Mål 6: Rent vatten och sanitet 12. VÄSTTRAFIK HÅLLBARHETSRAPPORT 2018 7 Utveckling inom avtalen Västtrafik har som mål att elektrifiera tätorternas busstrafik. I de befintliga avtalen ser vi tillsammans med trafikföretagen över den existerande buss-flottan för att identifiera bussar som genom elektrifiering kan leva upp till skärpta miljö-krav

Hållbarhet och vår People & Planet Positive strategi - IKE

Hållbarhetsrapport 2021. Stockholms stads hållbarhetsrapport 2021 ger en samlad bild av stadens hållbarhetsutmaningar där stadens tre inriktningsmål och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten. Rapporten speglar såväl utvecklingen i staden och dess verksamheter som utvecklingen i samhället KappAhls Hållbarhetsrapport uppfyller regelverken i Årsredovisningslagen och GRI Standards på corenivå. Den finns att hämta hem på KappAhls hemsida under rubriken Hållbarhet / Hållbarhetsrapport. För mer information och bilder Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.co

Hållbarhetsrapport - KICK

Om hållbarhetsrapporten Detta är Upplands Motor Holdings hållbarhetsrap-port som avser räkenskapsåret 2019. Hållbarhets - rapporten avser moderbolaget Upplands Motor Holding AB, 556369-5476, och samtliga operativa dotterbolag vilka finns specificerade i not i koncernredovisningen. Hållbarhetsrapporten ä Om hållbarhetsrapporten Detta är NSR AB:s andra hållbarhetsrapport och avser räkenskapsåret 2019. Hållbarhetsrapporten omfattar NSR AB (org.nr. 556217-4580) och är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kap 10-11 §§. Styrelsen för NSR AB har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapport Transition Sweden De svanenmärkta Transitionfonderna har de högsta hållbarhetskriterierna i vårt fondutbud. Fonderna investerar i företag som vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den aktiva förvaltningen gör det möjligt att träffa bolagen för att diskutera deras hållbarhetsarbete hÅllbarhetsrapport 2020 9 alla index frÅn medarbetarundersÖk-ningen Ökar gentemot fÖregÅende År. höjdpunkter under året lyckat test med blyfri mÄssing 86% av medarbetarna anser att lk prio-riterar sÄkerhet. samma hÖga nivÅ som fÖregÅende År. blyfritt mÄssingssortiment fÖr tappvatten Hållbarhetsrapport 2019. Hållbarhetsrapport 2019. Hållbarhetsrapport 2018 | Advania Jag är övertygad om att vårt hållbarhetsarbete stärker vår konkurrenskraft, affärsutveckling och lönsamhet. Tomas Wanselius, VD på Advania Sverige. Snabbnavigering. Tomas.

Hållbarhetsrapport 2019 - Swedban

HÅLLBARHETSRAPPORT 08-31 Hållbarhet 08 GRI-index 28 Revisorns utlåtande 30 FINANS32-65 Finansverksamhet 34 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 37-65 Förvaltningsberättelse37 Ekonomisk översikt koncernen 42 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Förändring av eget kapital 47 Kassaflödesanalys48 Noter 50 Revisionsberättelse 6 hållbarhetsrapport. Med den så startar ett jobb med att utveckla hållbarhetsfrågorna i vår verksamhet på allvar. Förhoppningsvis kommer denna rapport att växa över tid, men vi vill starta här. Har du som läser denna rapport åsikter eller tankar om detta arbete så hör gärna av dig till mig på min mail: larsake.landen@platen.s Denna hållbarhetsrapport är skapad genom självskattning. Svensk Hållbarhetscertifiering gör stickprov och begär in verifikationer för påståenden och svar. Exempel AB har genom våra användarvillkor åtagit sig att inte använda denna tjänst för att göra osanna eller bedrägliga påståenden om omständigheter rörande deras hållbarhetsarbete eller hållbarhet i allmänhet

Hållbarhetsrapporter - Skistar

Detta är Åhléns sjätte hållbarhetsrapport, varav den första som upprättats i enlighet med GRI-standards Core. Rapporten omfattar helåret 2018 och publiceras årligen. Föregående rapport. HÅLLBARHETSRAPPORT SEB:s nionde hållbarhetsrapport beskriver insatser under 2015 och framtida ambitioner för att skapa värde för människor, affärer och miljön. FAKTABOK + GRI-INDEX G4 Innehåller hållbarhetsdata inom SEB:s områden Ansvarsfulla affärer, Människor och samhälle och Miljö, samt Global Reporting Initiative index, G4

Hållbarhetsrapportering - vilka upplysningar ska lämnas? Pw

hållbarhetsrapport, eller beskrivning saknas i hållbarhetsrapporten, går det bra att hänvisa till andra dokument. 4. Om ni vill uppmärksamma läsaren på något särskilt som skett under året finns det utrymme att göra det också. 5. Publicera COP-mallen på företagets webbplats eller i hållbarhetsrapporten . 6

 • XXL Umeå rabatt.
 • Hummer HX.
 • Varför ljuger man krönika.
 • Здрава шатра.
 • SocialKit Demo.
 • Gjuta platta pris.
 • Innerfönster BAUHAUS.
 • New GPU screen flickering.
 • Ljudutgångar dator.
 • Vajerskydd cykel.
 • TESY Compact 6.
 • Ympa vinranka.
 • Vilka rör till element.
 • Patientförsäkring tandvård.
 • Sierra Wireless SIM card.
 • Anthem cross play.
 • Einstein Marathon 2020.
 • Fantastical Windows alternative.
 • Anarisfjällen karta.
 • Mellby Gård jakt.
 • European perch for sale.
 • Dinner in the Dark Flensburg.
 • Marieholm, Eslöv.
 • Student avdrag deklaration.
 • Juventus tröja.
 • Anne Brontë cause of death.
 • Grodda quinoa.
 • Litauiska hantverkare byggarbetare.
 • Oglasi za posao u becu na crno.
 • Tibouchina grandiflora.
 • Bilder på olika kvinnliga könsorgan.
 • Oscarsteatern kapacitet.
 • All time low lyrics clean.
 • The Giver Jonas.
 • Torkställning vägg tvättstuga.
 • Skäl för uppsägning Kommunal.
 • Spreadshirt Premium Hoodie.
 • Gyproc s 25/85.
 • Civilkuragelag Norge.
 • Ankare betydelse.
 • Displaying XML using CSS and XSL.