Home

Klimatklivet ansökning

Ansökningsperioder - Klimatklivet - Naturvårdsverke

Sedan Klimatklivet startade har totalt 3416 ansökningar beviljats och cirka 2500 projekt har färdigställts, flest beviljade ansökningar finns inom elektrifiering. Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona I Stockholms län beviljades 510 ansökningar stöd genom Klimatklivet 2018. Nya åtgärder om 271 000 000 kronor har beviljats för klimatinvesteringar. Laddningsstationer för elfordon är den vanligaste åtgärdstypen Klimatklivet är ett statligt stöd som har funnits sedan 2015 och syftar till att minska utsläppet av växthusgaser. I vårändringsbudgeten fick Klimatklivet ett tillskott på 750 miljoner kronor, pengar som ska fördelas bland ansökningarna som kom in när årets första fönster var öppet 15-28 augusti

Det finns ett stort och ökande intresse att söka stöd från Klimatklivet, fler och fler ansökningar kommer in. Hösten 2019 fick vi in över 1 000 ansökningar, 450 i augusti och 600 i oktober. De sökta beloppen var ganska stora. Beslut för de sista ansökning arna från i höstas blev klara under våren 2020, säger Nanna Wikholm Den 18 juni 2019 beslutade Riksdagen att fortsätta stödja klimatsmarta investeringar genom investeringsstödet Klimatklivet. Det totala anslaget för Kimatklivet under 2019 blir 1,5 miljarder kronor. Naturvårdsverket planerar två ansökningsomgångar för ansökan, den första i augusti och en troligtvis i oktober Klimatklivet beviljade nyligen bland annat ett investeringsstöd till en vätgasstation, en typ av satsning med stor potential som vi hoppas fler aktörer vill investera i, säger Nanna Wikholm, biträdande enhetschef Klimatklivsenheten. I budgeten för 2021 föreslå regeringen att anslagen till Klimatklivet förstärks och förlängs Kommuner får oftare ja från Klimatklivet - Miljö & Utveckling Kommuner får oftare ja från Klimatklivet Klimatklivet Kommuner får oftare ja på sina ansökningar om stöd från Klimatklivet, enligt en undersökning utförd vid Södertörns universitet. Carl Mikael Strauss hos Naturvårdsverket förklarar varför

För dig som vill söka stöd - Klimatklivet - Naturvårdsverke

Klimatklivet håller öppet för ansökningar fyra perioder under 2021, varav den första perioden är genomförd. Kommande ansökningsperioder är. 13-27 april. Observera! E-tjänsten stänger klockan 17.00 den 27 april. 24 augusti - 9 september. 8-18 november. Information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplat Klimatklivet har hittills beviljat 105 ansökningar som ska förbättra Sveriges laddinfrastruktur för elfordon. En omställning till en fossilfri transportsektor bidrar till Sveriges miljömål om minskade utsläpp som påverkar klimatet och till målet om ett fossilfritt Sverige

Den 13 - 27 april öppnar Klimatklivet för nya ansökningar. I riksdagens beslutade budget för 2021 har ca 1,9 miljarder kronor reserverats för investeringsstöd inom Klimatklivet samt till utbyggnad av laddinfrastruktur för bilar. För den som är intresserad är det med andra ord dags att ta itu med sin ansökan Klimatklivet kan sökas av företag, kommuner, bostadsrättsföreningar, landsting etc., men inte av privatpersoner. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna administrera och besluta om stöd inom Klimatklivet Klimatklivet öppnar för nya ansökningar den 21 september - 30 september. Läs mer. Exempel på åtgärder som beviljats stöd; Resultat från Klimatklivet; För ytterligare information, kontakta: Nanna Wikholm, biträdande enhetschef Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.s

1. Öka kunskapen om laddfordon, främst bland aktörer inom Klimatklivet. 2. Bidra till förståelsen av hur den faktiska användningen av laddfordon och laddinfrastruktur ter sig. 3. Främja ansökningar som etablerar icke-publika normalladdare i anslutning till bostäder och vid företags enskilda parkeringsplatser Klimatklivet öppnar för nya ansökningar. Bioenergi. Forskning & utveckling. 18 januari 2021. Mellan den 18 - 29 januari finns det återigen möjlighet för företag, organisationer och kommuner att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen Klimatklivet - missa inte ansökningsperioden. Klimatklivet är ett stöd som fokuserar på fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid som vänder sig till bland annat jordbruket. Under 2021 planeras fyra perioder för ansökningar. 2019 ändrades reglerna för Klimatklivet Klimatklivet öppnar för nya ansökningar. 19 januari 2021. Naturvårdsverket har öppnat ansökningen för Klimatklivet. Mellan den 18 - 29 januari finns det återigen möjlighet för företag, organisationer och kommuner att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen Klimatklivet har tagit emot ansökningar under en period i januari och planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger till under 2021. Ansökningsperiod 2. 13-27 april. Ansökningsperiod 3. 24 augusti - 9 september. Ansökningsperiod 4. 8-18 november. För dig som vill söka stöd. Denna sida uppdaterades 2020-11-06

Resultat för Klimatklivet - Naturvårdsverke

 1. Sökt stöd från Klimatklivet (kr) 330 400 Annan extern finansiering (kr) 0 Hur stor andel av åtgärdens totala investeringskostnader söker ni stöd för? Svara i hela procent. 70 Är organisationen momsredovisningsskyldig för den planerade åtgärden? Ja Presentera en lönsamhetskalkyl
 2. Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021: Ansökningsperiod 1 18-29 januari . Ansökningsperiod 2 13-27 april . Ansökningsperiod 3 24 augusti - 9 september . Ansökningsperiod 4 8-18 november
 3. Satsningen Klimatklivet har funnits i några år och har betalat ut bidrag till både företag och privatpersoner via Naturvårdsverket. Bland annat kan man få pengar för att sätta upp laddstolpar för elbilar - men även för att införskaffa elfordon. 2015 infördes Klimatklivet - ett initiativ som har blivit en av den nuvarande.
 4. Klimatklivet håller öppet för ansökningar fyra perioder under 2021, varav den första perioden är genomförd. Kommande ansökningsperioder är. 13-27 april. Observera! E-tjänsten stänger klockan 17.00 den 27 april. 24 augusti - 9 september. 8-18 november. Information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplat
 5. skar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläpps
 6. skar beviljade Klimatklivet-åtgärder utsläppen med cirka 170 000 ton årligen, enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Detta motsvarar cirka 230 000 Thailandsresor med flyg för en person
 7. Ny chans att ansöka om Klimatklivet - här är 9 områden som ger dig investeringsstöd. Riks Nu har du en ny chans att ansöka till Klimatklivet. Ansökan öppnar måndag 21 september och senast den 30 september ska ansökan vara inlämnad

 1. ansökningar till Klimatklivet om stöd till tankstationer för förnybara bränslen. Ju mer komplettering som krävs vid handläggningen, desto längre tid tar det att behandla ansökan. I dokumentet tar vi upp några uppgifter som är bra att bifoga redan när ansökan skickas in
 2. Ansökningar till Klimatklivet skjuts upp. Klimatklivet skjuter upp ansökningsomgången som skulle öppnat idag den 5 maj 2020. Det beror på att den budget som riksdag och regering antagit innebär begränsningar i hur stora belopp Klimatklivet kan betala ut
 3. skar utsläppen av koldioxid och andra klimatgaser. Hittills har 111 halländska projekt fått pengar och i augusti kom det in 24 nya ansökningar från länet. Och projekten gör skillnad. Beviljade projekt bidrar varje år med 33 400 ton koldioxidekvivalenter i.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar. Riksdagen har beslutat om ytterligare 750 miljoner kronor till Klimatklivet. Totalt 1,5 miljarder kronor kan sökas till lokala klimatinvesteringar under 2019. Naturvårdsverket tar snart emot nya ansökningar till Klimatklivet för att minska utsläppen Klimatklivet - medfinansiering. I vårbudgeten föreslår regeringen ett antal förstärkningar av budgeten 2019 för miljöarbetet. En är 750 miljoner kronor till nya investeringsstöd inom Klimatklivet. Ansökningar. Ansökan till Klimatklivet är stängd. Just nu finns inga fler planerade ansökningsomgångar I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet fick Naturvårdsverket in ett stort antal ansökningar med förslag på åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Många företag är beredda att satsa på fossilfria alternativ som ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Med totalt 5,3 miljarder kronor i sökt stöd från Klimatklivet kan investeringarna i.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Du kommer arbeta med handläggning inom Klimatklivet mot aktörer inom transport och industri, både ansökningar och läges- och slutrapporter för pågående åtgärder Klimatklivet, med syfte att stötta Naturvårdsverket i beredning och bedömning av . 4 inkomna ansökningar på energiområdet. ansökningar som avser utbyggnad av icke-publik laddinfrastruktur. Processutvärderingen behandlar framförallt de konkreta insatsar so Klimatklivet har tagit emot ansökningar under en period i januari och planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger till under 2021. Ansökningsperiod 2 13-27 april. Ansökningsperiod 3 24 augusti - 9 september. Ansökningsperiod 4 8-18 november. För dig som vill söka stöd Klimatklivet vill få in fler ansökningar. Klimatklivet stöttar projekt för att minska utsläppen från lantbrukssektorn. Men Naturvårdsverket tror att fler gårdar kan söka stöd än vad som görs idag. Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan användas för klimatsmarta åtgärder inom jordbruket

Klimatklivet - ansökan öppe

Över 1 000 ansökningar till Klimatklivet ligger just nu hos Naturvårdsverket i väntan på besked om de beviljas pengar för att minska sina växthusgasutsläpp. Regeringens investeringsstöd. Antal bostadsrättsföreningar (brf:er) som fått stöd från Klimatklivet för att investera i laddstationer: 2015 beviljades 4 ansökningar till ett belopp av 200 000 kronor. 2016 beviljades 36 ansökningar till ett belopp av 4 400 000 kronor. 2017 beviljades 173 ansökningar till ett belopp av 19 000 000 kronor De ansökningar som hittills fått investeringsstöd från Klimatklivet för att sätta upp laddstationer ger 1650 nya laddpunkter som kan ladda de över 16 000 elfordon som finns i Sverige. Det är ett betydande tillskott till Sveriges laddinfrastruktur Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021: Ansökningsperiod 2. 13-27 april. Ansökningsperiod 3. 24 augusti - 9 september. Ansökningsperiod 4. 8-18 november. På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om klimatklivet. Sidan uppdaterades 2021-02-16 Klimatklivet ska enligt förordningen i första hand ge stöd till de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona, så kallad klimatnytta. 53 Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för flera ansökningar, ska hänsyn också tas till åtgärdernas möjlighet att bidra till.

Rekordmånga ansökningar till Klimatklivet Det har kommit in rekordmånga gotländska ansökningar till den senaste omgången av Klimatklivet, som är ett investeringsstöd för att minska utsläppen av växthusgaser. Gotland 4 november 2019 14:22 Insatser inom Klimatklivet syftar också till att få spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan påverkas positivt. Naturvårdsverket, med stöd av yttrande från länsstyrelsen, bedömer ansökningar och redovisningar inom Klimatklivet

Klimatklivet har fått in ansökningar på totalt 5,3

Ökad satsning på klimatklivet i höstbudgeten. Sverige Höstbudgeten innehåller satsningar på 3,2 miljarder kronor på miljö- och klimatområdet. Bland annat tillförs klimatklivet en halv. Anslaget för klimatinvesteringar utökas till totalt 1,5 miljarder kronor under 2019 i regeringens förslag till vårändringsbudget, som riksdagen beslutade om den 18 juni. Genom ändringar i Naturvårdsverkets regleringsbrev i dag får myndigheten åter möjlighet att öppna för ansökningar till Klimatklivet och Ladda hemma-stödet

Intresset för att söka stöd från Klimatklivet växer! Under årets första ansökningsomgång i januari-februari fick Naturvårdsverket in totalt 571 ansökningar, vilket är ett nytt rekord. Beslut för dessa ansökningar väntas komma under maj månad Bakgrund Klimatklivet Totalt fördelas 3,5 miljarder kronor under perioden 2015-2020, vilket tillsammans med stödmottagarnas investeringar innebär 8 miljarder till klimatåtgärder på lokal nivå

De ansökningar som hittills fått investeringsstöd från Klimatklivet för att sätta upp laddstationer ger 1650 nya laddpunkter som kan ladda de över 16 000 elfordon som finns i Sverige Klimatklivet öppnar för nya ansökningar den 21 september - 30 september. Läs mer. Exempel på åtgärder som beviljats stö . Riksrevisionen slår dessutom fast att regeringen har återgett en ensidig bild av Naturvårdsverkets rapportering av Klimatklivet till riksdagen Sedan investeringsstödet Klimatklivet infördes för sex år sedan för att minska koldioxidutsläpp har ansökningar om olika typer av åtgärder förändrats, till en början handlade det mest. KLIMATKLIVET - Ansökningar från Enköping ? Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Helena Proos Klimatklivet, det statliga investeringsstödet till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet och som har funnits sedan 2015 utöka

Klimatklivet har tagit emot ansökningar under en period i januari och planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger till under 2021. Ansökningsperiod: 13-27 april; 24 augusti - 9 september; 8-18 november Klimatklivet kan betecknas som en unik statlig finansieringshjälp i och med att det handlar om ett enda konkret syfte: Att genom åtgärder och investeringar minska koldioxidhalten. - Vi hjälper till med många ansökningar. De är mest företag som söker stödet Klimatklivet ger t ex företag, kommuner och skolor investeringsstöd för att konvertera bort från fossila bränslen till t ex bioenergi. Vi har hjälpt företag inom bl a metall-, process- och livsmedelsindustri med ansökningar till Klimatklivet och hjälper gärna er också Klimatklivet öppnas upp för nya ansökningar, efter att ansökningar till stödprogrammet pausades i våras. I den miljöbudget som presenterades tidigare i veckan ges investeringsstödet Klimaklivet finansiering fram till år 2026. Och efter att Naturvårdsverket i brist på pengar pausade nya ansökningar i våras välkomnas

Klimatinvesteringsstöd Länsstyrelsen Stockhol

 1. Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar följande fyra perioder under 2021: Ansökningsperiod 1 - 18-29 januari. Ansökningsperiod 2 - 13-27 april. Ansökningsperiod 3 - 24 augusti - 9 september. Ansökningsperiod 4 - 8-18 november. ***. Kontakta mig gärna om du har en projektide som du vill ha hjälp med att.
 2. Beviljade ansökningar från Klimatklivet - fördelade per län och per åtgärdskategori. Observera att excel-filen innehåller två flikar. (excel 478 kB) Utvärdering av Klimatklivet genom Södertörns högskola. Det är viktigt att vi som myndighet granskas, särskilt i sammanhang när stora summor skattepengar fördelas
 3. , Den 13 april öppnade Klimatklivet upp en ny ansökningsomgång för företag och organisationer som vill ha ekonomisk hjälp att ställa om. Men det gäller att vara snabb, den 27 april är nämligen sista dag att söka. Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som syftar till att öka de ekonomiska incitamenten för företag och organisationer att genomföra.
 4. skar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Riksdagen har nu beslutat om en vårändringsbudget som innebär att Naturvårdsverket snart kan besluta om nya stöd till klimatinvesteringar. Vi planerar för att öppna för nya ansökningar i augusti. I vårbudgeten som riksdagen beslutade 18 juni avsätts ytterligare 750 miljoner kronor till.
 5. ska utsläppen av växthusgaser med 600 000 ton per år. Det är 10 procent av det gap som återstår för att nå Sveriges klimatmål 2020. Bättre resultat än väntat Klimatklivet är öppet för nya ansökningar om investeringsstöd till den 26 september
 6. Företaget har gedigen erfarenhet av klimatklivet och har bidragit till drygt 40 beviljade ansökningar; tankstationer för HVO, energikonvertering inom lantbruk och industri, laddstationer för bostadsrättsföreningar och affärsetableringar, lustgasrening på sjukhus mm. När det gäller innovationsstöden så görs ansökan i samverkan med erfarna konsulter på innovationsområdet i syfte.
 7. ska Sveriges koldioxidutsläpp med 20 miljoner ton fram till 2020

Klimatklivet är ett bidrag som ger investeringsstöd till mindre aktörer; som kommuner, företag, landsting eller ideella föreningar. Det ges till mindre projekt som verkar för att minska klimatpåverkan Vem kan få stöd från Klimatklivet och för vad? • Uppdaterad livslängd för planilo Naturvårdsverket rekommenderar livslängden 10 år för ansökningar gällande plansilo för att ersätta ensilageplast. I praktiken har en livslängd på 10 år hittills gjort att de här ansökningarna inte har fåt

Lättare för lantbrukare att få stöd ur Klimatklivet Land

Dagligvaruhandeln uppmanar nu regeringen att se över förordningen som styr beräkningsgrunderna i Klimatklivet. För samtidigt som de tvivelaktiga projekten beviljats medel möter näringslivet ett oklart regelverk vid ansökningar till Klimatklivet. Ett aktuellt exempel är när dagligvaruhandeln nu vill söka medel för att genomföra det. Idag får ni en sammanfattning av en intervju med Anders Lewald om klimatklivet och laddinfrastruktur. Klimatklivets satsning på laddinfrastruktur skrivet av Martin Borgqvist (SP) Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar är ett program som drivs av Naturvårdsverket i samverkan med andra myndigheter och som finansierar åtgärder som leder till klimatnytta

Klimatklivet märker fortsatt stort intresse för

 1. Idag fattade Naturvårdsverket beslut om den 1 000:e klimatåtgärden inom ramen för Klimatklivet. Totalt har nu 1 003 ansökningar fått stöd. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt klimatarbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län
 2. Utöver handläggning av ansökningar kommer du efter intresse och kompetens även kunna arbeta med andra uppdrag kring Klimatklivet som exempelvis kan handla om att utveckla och effektivisera satsningen. Ytterligare ett arbetsfält som kan ingå i uppdraget är beredning av ansökningar för återvätning av tidigare torrlagda våtmarker
 3. skar de klimatpåverkande utsläppen
 4. Den femte maj skulle årets andra ansökningsperiod för stöd från Klimatklivet ha öppnat, men på grund av begränsningar i budgeten för utbetalningar under kommande år har Naturvårdsverket inte möjlighet att ta emot nya ansökningar och ansökan öppnades därför inte som planerat

Sommarjobba med Klimatklivet på Naturvårdsverket. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Du kommer arbeta med handläggning inom Klimatklivet mot aktörer inom transport och industri, både ansökningar och läges- och. 1 § Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag ges enligt denna förordning i syfte att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ord och uttryck i förordningen. 2 § I denna förordning betyder växthusgas: koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten, svavelhexafluorid eller. Klimatklivet redo att ta emot nya ansökningar. Publicerad tis, 03/30/2021 - 12:00. Den 13 april öppnar Klimatklivet en ny ansökningsomgång för företag och organisationer som vill ha ekonomisk hjälp att ställa om. Men det gäller att vara snabb, den 27 april är nämligen sista dag att söka. Klimatklivet är ett investeringsstöd från.

Klimatklivet slår i taket och stoppar ansökningsomgång. Den ansökningsomgång till Klimatklivet som skulle ha öppnat idag den 5 maj öppnar inte som planerat. Vår förhoppning är att vi kan öppna för nya ansökningar senare i år, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats Minska företagets klimatpåverkan med Klimatklivet. Genom Klimatklivet kan företag, kommuner och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan. Klimatklivet prioriterar åtgärder som minskar utsläpp inom bland annat transportsektorn, jordbruket och industrin och ser gärna en mångfald av fossilfria bränslen 2017 delar Klimatklivet ut 700 miljoner kronor till projekt som minskar koldioxidutsläppen. Har du en idé som du vill söka stöd för? Mellan 9-31 januari tar vi emot nya ansökningar. Till dess, god jul och gott nytt år På måndag och fram till och med 30 september går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. Investeringarna bidrar till grön omställning som utöver klimatnyttan både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen

Ansökan till Klimatklivet öppnar igen (2019) • NEWE

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar gällande installation av nya laddstationer mellan 27 augusti till 27 september. Stödet gäller för företag, organisationer, kommuner, föreningar och stiftelser. Är du privatperson? Då kan du söka via Ladda-Hemma-Stödet. Kontakta oss gärna om ni har frågor Det innebär att nya ansökningar kan få stöd inom Klimatklivet och att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor. Även de ansökningar som tidigare i våras fick avslag på grund av att medel för att bevilja stöd enligt förordningen saknades är nu varmt välkomna att söka igen Om Klimatklivet Till och med den 22 maj 2018 har 1900 ansökningar beviljats. Minskade utsläpp Tillsammans förväntas åtgärder som få stöd bidra med en årlig koldioxidminskning på 880 000 ton, under den d åtgärderna är i funkon (i genomsni 16 år). Många av de åtgärder som Klimatklivet stöar skapar strukturell Klimatklivet laddar om - nya pengar till laddplatser. juni 19, 2019 /. i Okategoriserad / av lennart. Nu öppnar regeringens initiativ Klimatklivet igen. Det betyder att det blir möjligt att söka nya bidrag för installation av laddningsplatser för elbilar i Sjöstan I årets sista beslutsomgång för det statliga investeringsstödet Klimatklivet står det klart att 47,4 miljoner går till 36 ansökningar från Dalarna

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar Conventu

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar. Mellan den 18 - 29 januari finns det återigen möjlighet för företag, organisationer och kommuner att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen. I år planeras fyra ansökningsperioder för Klimatklivet Klimatklivet har fått ett totalt anslag på 1,5 miljarder för 2019 och kan ge stöd till företag, kommuner, organisationer ja faktiskt alla utom privatpersoner. När det gäller investeringsstöd för laddstolpar så har det skett ett par förändringar Ansökningar har behövt kompletteras i större utsträckning än för andra jämförbara stödsystem. Samtidigt har vissa uppgifter varit obligatoriska att uppge men inte använts. Enligt Riksrevisionens bedömning är de beräknade utsläppsminskningarna och merkostnaden för åtgärder inom Klimatklivet inte korrekt beräknade Klimatklivet öppnar för nya ansökningar . Skriven 20 29 januari finns det återigen möjlighet för företag, organisationer och kommuner att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen. (Naturvårdsverket) Tillb; Nästa ; Kontakt . Åke Andrén Sandber

Ansökning en gång per år. Erasmus+ Ung och Aktiv Stödet inom Erasmus+ Ung och Aktiv syftar till att stärka nyckelkompetenser, kunskaper och anställningsbarhet hos unga i Europa, att främja ungas sociala inkludering och välbefinnande samt främja ungas arbetsliv och ungdomspolitik på lokal, nationell och internationell nivå från Klimatklivet under perioden 2016-2017. Beroende på om kontaktpersonen stod angiven i en eller flera ansökningar skickades olika versioner av enkäten. Respondenterna informerades om att enkäten var frivilligt och att enskilda enkätsvar skulle avidentifieras och sammanställas i aggregerad form. Tabell 1 redovisa Ett sådant är Klimatklivet, som kan ge ekonomiskt stöd med 40 till 60 procent av merkostnaden för en investering i en gaslastbil. - Tyvärr kan det vara både krångligt och tidskrävande för små företag att göra dessa ansökningar Stor minskning av utsläppen tack vare Klimatklivet. Tack vare åtgärder inom Klimatklivet beräknas en utsläppsminskning på totalt 1,5 miljoner kol­dioxid per år, enligt Naturvårdsverket. Störst är minskningen inom transport­sektorn

Klimatklivet är statliga bidrag till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Sista ansökningsdagen för i år var i torsdags och då hade det kommit in knappt 40 ansökningar i. gemensamma ansökningar för mellankommunala cykelåtgärder. Det ger möjlighet att påskynda utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet i Stockholms län. På följande sidor ges en beskrivning av fyra alternativ för medfinansiering. 1. Medfinansiering från länsplan 2. Stadsmiljöavtal 3. Klimatklivet 4. Energieffektivisering i.

 • JO pandemilag.
 • JDream code promo.
 • Culligan blå.
 • Quoka Wohnung kaufen.
 • Weekend Franska rivieran.
 • Humussyra växter.
 • Hypertrofi träningsprogram.
 • NVIDIA GeForce GTX 1060.
 • Ligg glenohumeralia.
 • Ukraine Russia relations.
 • Smålands Nation.
 • The Phantom of the Opera full stage show.
 • Reichste Familie Deutschlands.
 • Scooby Doo where are you spanish.
 • Travelgenio tripadvisor.
 • Radio luisteren zonder tv aan Ziggo.
 • Fästingborttagare hund.
 • Ukraine Russia relations.
 • Gravid v 38 ont i nedre delen av magen.
 • Meer dan verdient.
 • LG SIGNATURE OLED TV.
 • IPad mini 4 fodral.
 • Semesterkoefficient.
 • Edsåsdalen längdspår.
 • Time Machine settings.
 • Flicker lyrics i land.
 • Audi connect pris.
 • Actic eskilstuna corona.
 • Alternativa nyhetssajter.
 • Ford Service what's included.
 • Apotek öppettider Södermalm.
 • Olga Rönnberg basövningar.
 • Däggdjur arter.
 • Holiday Club Are rabatt.
 • Blocket Eksjö.
 • AP7 Spanien.
 • Center link CSS.
 • Eror.
 • Nyårskasse vegetarisk.
 • Bundesliga squads 2019 20.
 • FernUni Hagen Internationales Management Klausur.