Home

Tendentiös källa

Beroende- En källa som är beroende är sällan objektiv. Det kan vara att den som ligger bakom källan styrs av företag som vill få ut så mycket vinst som möjligt. Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan tendentiös. som strävar efter en viss mening, har en viss tendens eller har ett visst syfte, vanligen om en undersökning som görs och vinklas för att stödja den egna tesen. Varianter: tendensiös. Synonymer: ensidig; vinklad, partisk. Etymologi: Av franska tendancieux, avledning från tendance (tendens) Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att. Det betyder att den är tendentiös för att det finns värderingar. Texten försöker få oss påverkad at Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras med minst en annan källa med motsatt tendens. 2. Om källor med motsatt tendens (en moderat och socialist) är ense kring en.. Vid en granskning av denna skrift står det klart att Källs genomgång av vetenskapliga artiklar bitvis är mycket tendentiös och inte på något sätt uppfyller de krav på allsidighet och objektivitet som måste ställas på en forskningsgenomgång. Vi upplever nu åter en tendentiös krigsdemagogi med påstådda iranska kärnvapenplaner

Vi hittade 5 synonymer till tendentiös. Se nedan vad tendentiös betyder och hur det används på svenska. Som tydligt och ensidigt uttrycker viss ståndpunkt vanligen genom ovarsam behandling av fakta. Någon som är färgad av viss tendens Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten

tendentiös - Wiktionar

Källors trovärdighet och relevans - Lektionsbanken

 1. Att en källa är tendensiöst innebär nödvändigtvis inte att källan ljuger, utan kanske bara berättar det som är positivt för denne. Exempel på detta är olika kvällstidningar, vilka avspeglar sin politiska färg genom hur man vinklat innehållet i artiklar
 2. Om informationen i en källa verkar stämma med det du redan kan och vet - eller med andra källor - är den sannolik. En tillförlitlig källa är en källa du kan lita på. Om informationen du får från en källa handlar om fakta behöver du alltid vara säker på att den är sann. När du gör en källkritisk granskning kan du fråga
 3. avfärda en källa som oanvändbar för att den till exempel är tendentiös. Källan kan istället vara mycket användbar tillsammans med andra frågeställningar. För undervisningen i skolan betyder detta att vi inte kan öva källkritik i renodlade, avgrän-sade metodövningar, utan att källhantering måste betraktas som en sammansatt övnin
 4. en historisk källa, även om den ligger någonstans i gräns­landet mellan en sann och falsk källa. - Risken är att eleverna avfärdar tendentiösa och falska källor som opålitliga alldeles för snabbt
 5. Och som uttryck för ideologier eller andra åsikter kan tendentiösa källor vara mycket pålitliga. - Det som saknas i en tendentiös framställning kan vara väl så intressant som det som finns där. - Var försiktig med att dra slutsatser om tendens hos en webbplats utifrån de länkar som leder från den
 6. Är källan oberoende? Är källan tendentiös? När du granskar en källa bör du ställa ett antal frågor. Vem säger vad? Varför sägs detta? När sa någon detta? Granska historierna. Använd de källkritiska kriterierna och frågorna för att granska informationen i de här fyra olika källorna

Alternativt, om en tendentiös källa berättar något som helt uppenbart går emot förväntningarna, till exempel ger motståndaren rätt eller avslöjar något som är ofördelaktigt för densamme, finns anledning att fästa större vikt vid berättelsen. En aktör ljuger sällan till sin egen nackdel Problemet med Sigfridslegenden är att det är en tendentiös källa som är avsedd att framställa Sveriges då yngsta stift (Växjö) som det äldsta Det historiska källmaterialet du använder i den här uppgiften kommer ifrån Kongo och finns på Etnografiska museet i Stockholm. Det ingår i finns en utställning som heter Magasinet - en etnografisk skattkammare. I utställningen finns över 7000 föremål från hela världen. Föremål 1: Knyt Skriftlig, muntlig och materiell källa. Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer: Skriftlig (11 av 50 ord) Förstakälla och andrahandskälla. Källor delas också upp i förstahandskällor och andrahandskällor. Ett annat ord för förstahandskälla är (15 av 107 ord

Användningsexempel för tendentiös på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Här fanns professionella, uniformerade kampanjflickor som delade ut tendentiös propaganda Svensk översättning av 'tendentious' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online Problemet med Sigfridslegenden är att det är en tendentiös källa som är avsedd att framställa Sveriges då yngsta stift (Växjö) som det äldsta.[5] De fåtaliga uppgifter som går att kontrollera har visat sig vara felaktiga. Till exempel har det inte funnits någon ärkebiskop Sigfrid av York.[5 Källan är partisk, tendentiös, eftersom den har intresse av att ge en falsk bild av verkligheten. Tendensen har ingenting med källans moral eller allmänna trovärdighet att göra. Som källkritiker är det viktigt att vara misstänksam, nästan cynisk Tendens: har källan någon bakomliggande anledning att berätta det här? Den som har personliga, ekonomiska, politiska, ideologiska eller andra intressen i en sak kan misstänkas ge en falsk eller förvrängd bild av verkligheten. En tendentiös källa behöver dock inte vara direkt lögnaktig. Tenden

Källkritiska principer - Historia 1b - Google Site

tendentiös, alltså om den var vinklad till någon sidas fördel eller nackdel. Undersökningsperioden sträcker sig från 21 november 2013, då demonstrationerna utbröt, till 23 februari 2014, dagen efter att presidenten tvingades avgå. Tryckta källor. Med allmänheten som bred läsekrets avslöjas tendentiösa eller partiska källor snabbt. - Tendens är det roligaste av de källkritiska begreppen att jobba med, tycker jag. När eleverna själva är producenter har de faktiskt lättare att lära sig tendens än om de bara är konsumenter Principen om två oberoende källor Äkthet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Plagiat av en hemsida En falsk hemsida - Pol Pot i Sverige Tendens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.

Tendens: Grundregeln är att vara misstänksam och cynisk! Vem har intresse i målet? Vem kan vara tendentiös? Olika typer av information - fakta. Låter bestickande, men lägger man fram alla. fakta? Förklaringar, låter också bestickande, men förklaringar kan vara tendentiösa! Internationell terrorism - hur förklarar man den Källan är pålitlig. GLOBAL.FINLAND.fi Innehåller information kring utvecklingsfrågor samt global fostran. Det är en fristående sida vilket medför att den innehåller en hel del egna åsikter. Källan är aktuell, men ej tendentiös då den mycket väl kan vara vinklad Tendentiös synonym, annat ord för tendentiös, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av tendentiös (adjektiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

Synonymer till tendentiös - Synonymer

Problemet med Sigfridslegenden är att det är en tendentiös källa som är avsedd att framställa Sveriges då yngsta stift (Växjö) som det äldsta. De fåtaliga uppgifter som går att kontrollera har visat sig vara felaktiga. Till exempel har det inte funnits någon ärkebiskop Sigfrid av York Är den beroende: Ja den är baserad på flera andra källor. Är den tendentiös: I vissa delar ja. Är den gammal: Nej . Källa: Football Hooliganism. Upphovsman: Steve Frosdick och Peter Marsh. Båda två högt aktade inom det psykologiska fältet om huliganer. Är den beroende: Ja den är byggd på många olika källor. Är den tendentiös: Nej

Skriftliga källor Text i alla dess former. Muntliga källor Intervjuer, vittnesmål o likn. Kvarlevor Fysiska ting som bär vittnesbörd om skeenden, t.ex. arkeologiska fynd, fotspår/fingeravtryck, DNA, skriftligt avtal Tendentiösa källor. En tendentiös källa är en källa som bara presenterar information som stärker den tes som framförs. Har författaren till informationen någon bakomliggande ideologi eller agenda med det han skriver? Ett bra exempel är den främlingsfientliga sidan politisktinkorrekt.info,. Och hur blev det att vara källkritisk att anamma tendentiösa alternativa sanningar? Att vara källkritisk innebär ju att kritiskt granska källan. En forskningsstudie där metoden är tydligt beskriven och studien ska kunna upprepas av andra med samma resultat är en ganska tung källa. en lös åsikt från någon som inte tycker så är inte lika tung Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal Kan vi passera en källa genom alla fyra principer. så kan den anses trovärdig och ha en hög sanningshalt. Källan är sann eller åtminstone sannolik, den har ett rimligt tidssamband, den kan bestyrkas med oberoende källor och är inte tendentiös, eller jag är medveten om hur den är tendentiös

källorna som använts nya publikationer. Av det äldre materialet har bedömning gjorts utefter hur ofta det har använts och citerats av nya forskare. Tendens - Denna punkt syftar till att belysa det faktum att vissa berättare har ett intresse att återge en avsiktligt skev berättelse om verkligheten Den tendentiösa rapporteringen kan förklaras genom bristen på förstahandskällor, en stor mängd tendentiösa källor - men även hur CNN och RT finansieras. CNNs kommersiella syften, samt det faktum att RT finansieras av den ryska staten, kan vara faktorer som påverkar rapporteringen. Men Al-Jazeeras rapportering såg dock annorlunda ut. Att värdera källor 1. Att värdera källor Lars Iselid 2. Nu har jag fått all information, nu vill jag veta vad fan det är frågan om Stormaktstidens göticism Tendentiös tolkning av källor. Det förmodade gotiska arvet användes i propaganda under stormaktstidens Sverige, där det fanns en vilja att egga folket till krig genom att ge dem något att kämpa för i form av en storslagen historia.Göticisterna fokuserade ofta på runor och runspråk, och dessas inneboende historiska arv

Förstahandskälla — en förstahandskälla är en person som

Synonym till Tendentiös - TypKansk

Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av personliga åsikter, politiska ståndpunkter eller överdrivet positiva eller negativa beskrivningar. En källa som är vinklad på detta sett kallas tendentiös. Politiska skrifter brukar vara fyllda av denna typ av vinklade verklighetsbeskrivningar. När man läser en tendentiös källa måste man vara noggrann med att såll Är källan tendentiös? Du ska alltid ställa dig frågan om en källa är tendentiös (om den vill påverka läsarens tankar i en viss riktning). I debattartiklar, insändare, ledare mm är detta uppenbart men det är inte alltid författaren är öppen med att han eller hon vill påverka ditt sätt att tänka En källa som är vinklad på detta sett kallas tendentiös. Politiska skrifter brukar vara fyllda av denna typ av vinklade verklighetsbeskrivningar. När man läser en tendentiös källa måste man vara noggrann med att såll Att den källa som instruktionen anger presenteras på ett begripligt sätt är avgörande för bedömningen av.

6 En beroende källa har mindre trovärdighet än en oberoende källa. Sant Falskt 7 Ett vittnesmål om t.ex. en trafikolycka blir mer trovärdig ju mer tid som går mellan trafikolyckan och vittnesmålet. Sant Falskt 8 Att en källa är tendentiös betyder att källan förvränger verkligheten. Sant Falskt 9 Vilket/Vilka av följande. En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett otal, mer eller mindre fantasifulla, skildringar av den blivande riksgrundarens äventyr Är källan tendentiös? Om det känns relevant kan du i rapporten även föra ett kort resonemang kring detta. Varför har du valt just dessa källor? Eftersom metodkapitlet brukar vara rapportens längsta bör du strukturera kapitlet med underrubriker för att göra din framställning mer läsvänlig ett lÄrkoncept utvecklat av rektorsakademien i samverkan med appl Enligt isländska källor skall Olof tillsammans med Sven Tveskägg och norska upprorsmän ha deltagit i slaget vid Svolder år 1000 mot den norske kungen Olav Tryggvason. Som en följd av denna seger delades Norge mellan de två kungarna och Olof Skötkonung fick Bohuslän och södra Tröndelag, länder som han dock under de fortsatta striderna mot norrmännen senare förlorade

Källkritik - Wikipedi

En tendentiös källa måste kompletteras med minst en källa motsatt eller utan tendens för att uppgiften skall vara trovärdig. En källa har en mottendens om uppgiften talar mot dennes intressen. Självsuggestion försvårar upptäckten av tendens (att man tror på sin egna falska tolkning av sanningen) Sedan tänker jag alltid att jag glömmer saker som: hur Google sorterar sina resultat, eller att jag ska komma ihåg att säga det där om hur tendentiös en källan kan va, att jag inte bara ska belysa svårigheterna för att ge ursäkter om att man kanske inte ska arbeta med internet, men då tänker jag att jag inte ska skönmåla, det är svårt, och det blir fel, men man lär sig av dem.

Källor (Ekonomi/Gymnasium) - Pluggakute

alla källor tendens (Leth & Thurén, s. 30) VÄRLDSBILD! • Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen kon-stitueras av en rad faktorer: religiösa föreställningar, tradi-tioner, värderingar, historia, språk, seder, profana trossatser och ideal Tendentiösa läroböcker En studie om lärares strategier Tendentious textbooks A study of teachers strategies Henrik Johnsson tilläggas att man studerar urvalet av fakta i en källa, tolkningen av det som hänt och även om det som står skrivet är sannolikt eller strider mot vad vi vet i övrigt.2 1 Skolverket Inom den politiska historieskrivningen är tendentiösa källor ett ständigt gissel - så finns det knappast ett krig i världshistorien som startat utan att motståndarlandet fått skulden

Tendera synonym, annat ord för tendera, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av tendera tenderar tenderat tenderade (verb). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer mottendens I en tendentiös källa hittar vi material som talar emot författaren och då är det ofta användbart. historiebruk Medeltidsveckan i Visby. genealogi släktlängd. legend hjältesaga. myt berättar om världsordningens uppkomst och innersta betydelse. kungalängd lista på regenter i historien Källan är alltså beroende av många andra källor eftersom den är skriven så många år efter att häxprocesserna skedde, vilket är ett tecken på beroendekriteriet. Guillou skriver i efterordet att han inte bidragit särskilt mycket till kunskapsbilden om 1600-talet utan snarare vill översätta den akademiska forskning som finns till journalistik Källan tog bara upp information ur ett perspektiv vilket betyder att Källan är trovärdig för att avsändaren är Sidan är mindre trovärdig för att Avsändarens uppgift är att . Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att. Det betyder att den är tendentiös för att det finns värderingar Källa: OECD. Figur 2 visar att det inte heller verkar finnas något samband mellan skulderna och uppgången i arbetslöshet 2007-2012 för dessa länder. Även PM nr 4, som du refererar till och uppenbarligen tycker inte är tendentiös,.

Göticism - Wikipedi

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. tion. Genom att låta eleverna börja med att ta del av olika källor, utan någon förförståelse för ämnet och utan källkritiska verktyg, kommer de få problem med tendentiösa källor. Problemet blir en bra utgångspunkt för fortsatt arbete med källkritik och informationssökning. Förberedelse I arbetsområdet om energikällor i fysiken i år 9 blev jag involverad då eleverna skulle skriva en argumenterande text samt göra en bedömningsuppgift i källkritik. I den argumenterande texten skulle eleverna ta ställning för en energikälla. Jag hade en genomgång där jag gick igenom hur man skriver en argumenterande text och vad som förväntas a Han kritiseras också för att ha spridit osanningar i medierna liksom för att bedriva en tendentiös forskning: att hans artikel har en politisk, tendentiös slagsida. Anmälarna krävde att Martin Kragh skulle utredas för oredlighet i forskning. Kragh viftade bort det hela som okynnesanmälningar Järnring och nyhetsöken - en studie om rapporteringen under gisslandramat i Algeriet 2013. Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskape

Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av personliga åsikter, politiska ståndpunkter eller överdrivet positiva eller negativa beskrivningar. En källa som är vinklad på detta sett kallas tendentiös. Politiska skrifter brukar vara fyllda av denna typ av Läs mer Källan är författad av olika högstadie-lärare och deras koncept är att helt och håller ersätta traditionella läroböcker men också se till att elever presterar med högre resultat genom de möjligheter som finns att individanpassa texten Vitalianerna anklagas för att under Stockholms belägring 1389-1395 ha ställt till en massaker på stadens svenska rådsmedlemmar i samband med oroligheter mellan tyskar och svenskar i staden, de s.k. käpplingemorden (efter Käpplingeholmen, nu Blasieholmen, troligen i juni 1392). Källan är dock en anonym och tendentiös berättelse

Svenska Akademiens ordböcker. Har du frågor om språk? Svar på språk­frågor om skriv­regler, grammatik, uttal, stavning, dialekter, ort­namn och mycket annat finns i Språkrådets frågelåda Vill du få information om intensiv­utbildning i svenska för ny­anlända gymnasie­elever Inom historia så är källor och källkritik kanske t.o.m viktigare än i andra ämnen. Källkritiken kommer också ursprungligen från just historian Detta beror på att allt inom historia bygger på att vi har källor som på något sätt berättar vad som hänt Källkritik VT 21 . Vi kommer arbeta med källkritik under v. 4 och v. 5. Uppgiften kommer vara uppbyggd i tre delar som vi arbetar med i tur och ordning för att skapa större förståelse och kunskap om ämnet Pella Wig När jag utvärderat mina källor har jag utgått från några grundläggande kriterier: beroende (om källan är oberoende av andra källor eller påverkad av andra faktorer), tendens (om källan har ett ekonomiskt, politiskt ideologiskt intresse) och tid (om källan är gammal eller ny). En källa jag tog mycket information från var två artiklar frå

Källkritik, prov 4 - en övning gjord av moasundquist på Glosor.eu Det är på sin plats att nämna en tidigare promemoria från Riksbanken till Samverkansrådet (Stabiliseringsrådets föregångare) om farorna för makroekonomin och den finansiella stabiliteten av hushållens skuldsättning och bostadspriserna som. Den är också är missvisande och tendentiös. Se detta inlägg Källan är partisk då den är skriven av en kristen påve, som står på samma sida som den avrättade Laurentius. Påve Leo hade all anledning att svartmåla Laurentius banemän. Den är likaså tendentiös, ensidig, och berättar bara den ena sidans version

Wilsons advokat lyfte särskilt fram ett exempel: en artikel som baserats på uppgifter från en tendentiös, anonym källa som tagit betalt för sin medverkan Det är speciellt viktigt för historikern att klarlägga om och vilken utsträckning de källor han utnyttjar är tendentiösa. (Att en berättelse om en händelse är tendentiös innebär inte att histo-rikern inte kan eller får använda den — men när källan utnyttjas, måste man ta hänsyn till tendensen. Planering - Källkritik. Under det här momentet kommer vi att arbeta med källkritik på olika sätt utifrån utvalda delar av lektionsmaterial på www.digitalalektioner.se.Arbetet varvar filmer, diskussionsuppgifter, läs- och skrivuppgifter där du tränar din förmåga att förhålla dig till olika källor *Torsten Thurén & George Strachel, Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer (Malmö: Gleerup, 2011), s. 7. 28 September 2016. Källkritik och vetenskaplig hederlighet. Metod för att värdera källor Skriv om din författare - en källkritiskt uppgift. Du ska skriva en faktatext om författaren bakom boken du läste när vi arbetade med resonerande text. För att göra detta behöver du söka upp ett antal källor för att få fram fakta. Dina källor kan vara både digitala och analoga, både i text och i ljud/ rörlig bild, tänk på det Källan kan bedömas som trovärdig utifrån äkthetskriteriet eftersom det är orimligt att den är förfalskad. Beträffande tidskriteriet är källan publicerad år 2013 vilket utgör ett tidsintervall på cirka två år ifrån tidpunkten för källans publikation och till dess att den användes i detta uppdrag

 • Dagsljuslampa studio.
 • Blåeld invasiv.
 • Spandau Hannover.
 • Dr Martens Bouncing Soles.
 • Fångarna på fortet 2015.
 • Livet på andra sidan medium.
 • New Yorker Malmö.
 • Kända personer födda 24 december.
 • Kazuma Falcon 90 review.
 • Elvis Presley vin Systembolaget.
 • Snigeldynamit Uddevalla.
 • Kinderwunschzentrum Berlin Hellersdorf.
 • Barn sitter iw ställning.
 • Fört till altaret.
 • Flytta liljekonvalj.
 • Sköldpadda svans.
 • Judy collins both sides now lyrics meaning.
 • Ont i höften när jag sover på sidan.
 • KTH mail server.
 • Aktiebolag Norge.
 • Eosinofiler häst.
 • 33 varvare.
 • Redmoor rötter.
 • Myfhdw.
 • Hiking food.
 • Kronhjortsområde Skåne.
 • Halsband evighetstecken.
 • Prusia y Chile.
 • JavaScript button.
 • Maharaja wiki.
 • Warum bewegt sich der Polarstern nicht.
 • Utbetalning Försäkringskassan december 2020.
 • Ian harding freundin 2021.
 • Odla ärtskott ute.
 • Susanna Gideonsson Flashback.
 • Mästerkatten i stövlar bok.
 • Samverkan i arbetsmiljöarbetet.
 • Gungfötter spjälsäng.
 • Svenska Bolster.
 • Trätjära ÖoB.
 • Rusta Bambu Insynsskydd.