Home

Urvalsgrupper Linköpings universitet

För sjuksköterske- och läkarprogrammet. Till och med antagningen till höstterminen 2021 tillämpar Linköpings universitet särskilt urval på 10 procent av platserna till sjuksköterskeprogrammet. För läkarprogrammet fördelas 12 utbildningsplatser till urvalsgruppen. För att kunna delta i det särskilda urvalet måste du ha yrkeslivserfarenhet från yrken. Som sökande kan du delta i flera urvalsgrupper. Du kan själv se hur stor andel som man tar in till den utbildning du sökt på betygsurval och provurval. Till universitetets kurser på A-nivå görs urvalet som till programmen med den skillnaden att du också kan räkna tidigare högskolemeriter, dvs poäng på fristående kurser Höstterminen år 2018 hade Socionom vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.98 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng

Antagningspoäng för HT2020. Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng I betygsurvalet finns tre urvalsgrupper: direktgrupp (BI) - sökande med avslutade gymnasiestudier som ger behörighet utan kompletteringsbetyg; kompletteringsgrupp (BII) - sökande som har kompletterat för att uppfylla behörighetskraven; folkhögskolegrupp (BF) - sökande med studieomdöme från folkhögskol Reservantagningen sker helt efter den reservplacering som du blivit tilldelad. Tänk bara på att det finns flera urvalsgrupper och vi måste ta in reserver i enlighet med den fördelning av platser mellan urvalsgrupperna som finns. Hur får jag veta om jag får en plats Betygsgrupp I, BI. I urvalsgruppen ingår både sökande med gymnasieexamen från gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den brukar kallas direktgruppen, då sökande inte behövt komplettera i efterhand, utan kommer direkt från utbildningen

Du kan ansöka om reell kompetens för att få både grundläggande och särskild behörighet och beroende på vilken behörighet du saknar hamnar du i olika urvalsgrupper. Du som ansöker om prövning av reell kompetens för grundläggande behörighet hamnar i gruppen Övriga sökande som ingår i urvalsgruppen alternativt urval Termin Utbildningens namn Univ/högskola Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna Reserver HT2012 Läkare Linköpings universitet HPSU 2.5 13 34 Borde vara 47 som sökt i höstas heltidsstuderande på fristående kurser vid Linköpings universitet, dvs. är/har varit förstagångsregistrerad och aktiv med ett studieåtagande om minst 20 poäng/termin. Sökande i denna urvalsgrupp medges villkorlig antagning. Obs! Sökande som under anmälningsterminen är registrerad för första gången (FFG Urval. För kurser som har fler behöriga sökande än platser måste ett urval göras. Ett urval kan grunda sig på bland annat betyg, resultat från högskoleprovet och akademiska poäng

Särskilt (alternativt) urval - Linköping Universit

Linköpings universitetsbibliotek. Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon. Besök oss på våra campusbibliotek eller via våra digitala kanaler För kurs på grundnivå för nybörjare görs urvalet normalt i tre urvalsgrupper: Betygsgruppen - gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF) Högskoleprovet (HP) Akademiska poäng (HPGR) När det gäller program på grundnivå för nybörjare görs urvalet vanligtvis i urvalsgrupperna Dessa beskriver vi under respektive utbildning. Ofta grundar sig urvalet på flera parallella urvalsgrupper: gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF) högskoleprovet (HP) samt; akademiska poäng (APGR eller APAV) Du kan delta i flera urvalsgrupper samtidigt. Om du inte blir antagen i urvalet får du ett reservplatsnummer

Musik vid Linköpings universitet. March 3 at 3:22 AM ·. Varmt välkomna till årets upplaga av Ett Knippe Kvinnokamp med Den akademiska damkören Linnea. Warm welcome to this year's edition of ′′ A Knippe Women's Fight ′′ with the academic women's choir Linnea. Translated Linköping University Electronic Press publicerar avhandlingar, vetenskapliga tidskrifter, serier, konferenser och böcker åt Linköpings Universitet Linköpings universitet (LiU) är ett svenskt statligt universitet grundat 1975. Universitetet har fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten (tidigare Hälsouniversitetet), Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan vid Linköpings universitet) samt Utbildningsvetenskap. År 1997 grundades ett campus i Norrköping.Med ungefär 32 000 studenter och 4 000 anställda (2019) är.

Henrik Pedersen

Urval: FAQ - Studievägledning: Utbildning: Linköpings

Provurval används vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare. Provurvalet baseras på resultat från högskoleprovet. För att delta i provurvalet måste alla behörighetskrav vara uppfyllda. Högskoleprovsresultat får vara högst 5 år gammalt och måste ha resultat 0,1 poäng eller högre Sökande som erhållit en gymnasieexamen enligt GY11 deltar i urvalsgrupp BI samt BIex om det rör sig om ett betyg utan kompletteringar. Provurval I provurvalet, grupp HP, konkurrerar du på ditt högskoleprovsresultat Linköpings universitet. Ett av Sveriges större lärosäten med en stark tradition av samverkan över gränser och förnyelse av forskning och utbildning Linköpings universitet (LiU) har ett brett utbud av forskning, program och kurser på fyra fakulteter..

Universitet Uppsala universitet 2 795 2 893 5 688 50,9 Lunds universitet 3 065 3 755 6 820 55,1 Göteborgs universitet 3 490 2 856 6 346 45,0 Stockholms universitet 2 755 1 874 4 629 40,5 Umeå universitet 2 546 1 964 4 510 43,5 Linköpings universitet 2 523 2 918 5 441 53,6 Karolinska institutet 1 102 1 708 2 810 60,8 Kungl En rad ämnen hotas av nedläggning vid Linköpings universitet. Detta eftersom de dras med långvariga underskott. - Det finns en påtaglig oro bland våra medlemmar, säger lokale Saco-S-ordföranden Krzysztof Marciniak Linköpings universitet har drabbats av ett coronautbrott. Smittskyddsläkare Britt Åkerlind säger att ett tiotal studenter har konstaterats vara smittade efter att ha deltagit i en studentfest.

Antagningspoäng för Socionom vid Linköpings universitet 202

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets.. Vid Linköpings universitet finns det tre studentkårer, Consensus, LinTek och StuFF, som var och en representerar studenterna vid de fyra fakulteterna. Vid universitetet finns också sektioner som alla utbildningsprogram är knutna till. De arbetar för de olika programmen och har festerier som anordnar fester StuFF - Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet, StuFF, företräder drygt 15 000 studenter vid Filosofiska Fakulteten och Området Utbildningsvetenskap inom så vitt skilda områden som humaniora, sociologi och beteendevetenskap, systemvetenskap, företagsekonomi och handelsrätt samt vissa områden av tematiska naturvetenskaper Studieadministrativa handboken. Systemägarstyrelsen (SÄG) vid LiU har beslutat att lägga ner den studieadministrativa handboken 31 december 2014

Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Slöjdlärarutbildningen vid Linköpings universitet. 1 mars, 2019 By Redaktionen 9 kommentarer. Under hösten framkom att Linköpings universitet, utifrån ett externt utredningsförslag, diskuterade nedläggning av vissa utbildningar, bland annat slöjdlärarutbildningen. Tidigare och nuvarande slöjdstudenter protesterade Linköpings universitet Campus Valla: Kårallen (vån. 3) Campus Norrköping: Trappan (entréplan) Postadress Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet Kårallen, Linköpings universitet 58183 Linköping. Org. nr 822001-053

Betygsurval - Universitets- och högskolerådet (UHR

 1. Lansering av Horisont Europa på Linköpings universitet. GPO arrangerar en webbinarieserie om EU:s nionde ramprogram för finansiering av forskning och innovation, Horisont Europa, den 3-7 maj. Program och anmälan finner du här! SSF ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka finansiering inom Horisont Europa
 2. ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet. 581 83 LINKÖPING. Tel: 013-28 10 00. Fax: 013-28 89 09. Kontakta LiU | Kartor. Om webbplatsen. Tillgänglighetsredogörelse
 3. Linköpings universitet Linköpings universitetsbibliotek Linköping University Electronic Press, LiU E-Press, är ett Open Access-förlag med uppgift att göra LiU:s forskning så synlig som möjligt, internt, nationellt och framförallt internationellt och är en del av LiU:.

Tekniska högskolan - Linköping Universit

Infocenter För studieadministrativa ärenden. IT-support Utskrifter, guider, e-post, wifi m.m. LiU-appen Gör vardagen på campus lite enklare. LiU:s integritetspolic Student- och forskarkompetens från Linköpings universitet Student Forskare Företag LÖS UTMANINGAR, SPARA TID OCH FÅ IN RÄTT KOMPETENS Erbjudande företag Unitalent arbetar med studenter och forskare från hela LiU för tidsbestämda och skräddarsydda uppdrag. Vi vill hjälpa våra kunder med kreativa infallsvinklar och nya lösningar p

Linköpings teknologers studentkår. LinTek är Linköpings teknologers studentkår. Som studentkår har vi som uppgift att framföra studenternas röst till universitetet. Vi arbetar för att teknologstudenterna vid Linköpings universitet ska få en så bra studietid som möjligt. Allt arbete som vi driver gör vi genom något av våra tre. Linköpings universitet följer dessa rekommendationer och beslut. I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som smittar människor identifierats i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset, covid-19, har utvecklats till en pandemi som skördar många liv Kontakta oss 013-28 23 71 013-28 10 70 karolin.pettersson@eurest.se. klara.milton@eurest.se . Hitta till oss Linköpings Universitet Linköpings universitet fortsätter med skärpta restriktioner. Under hela höstterminen gäller att vi fortsätter att studera och arbeta hemifrån. Nya restriktioner på grund av corona. Under torsdagen fick Östergötland, tillsammans med Stockholm och Västra Götaland,. ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet. 581 83 LINKÖPING. Tel: 013-28 10 00. Fax: 013-28 89 09. Kontakta LiU | Kartor. Om webbplatsen

Urvalsgrupper - UHR:s sidor för vägledar

Alternativt urval - Studentum

Linköpings universitet Disputation - Jenny Nordqvist den 5 februari 2021. Jenny Nordqvist, vid enheten för fysioterapi, försvarar sin avhandling med titeln: Patients with subacromial pain in primary care - assessment and efficacy of physiotherapy-guided exercise treatment Opponent: Professor emeritus Roland Thomeé, Göteborgs universitet 20 filmer om effektiv studieteknik (swe)6 Lectures on Study Skills (eng) Lär dig mer på kortare tid med Effektiv studieteknik. De 20 filmerna är producerade av Björn Liljeqvist och tar upp tips och metoder för ex. inlärning, minne och problemlösning. Som student på Tekniska högskolan, Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten kan. IEI, Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Dela | RSS Till toppen.

1. Linköpings universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora Linköpings universitet, Linköping. 46 925 gillar · 241 pratar om detta · 32 105 har varit här. Welcome to the official Facebook page of Linköping.. LINKÖPINGS UNIVERSITET 2017-03-09 DNR LIU-2017-01085 BESLUT FST 2017-2.07 1(1) Val av verksamhetsföreträdare i programnämnder Bakgrund Mandatperioden för fakultetens programnämnder löper ut 2017-12-31 Linköpings universitet ISAK, hus B 581 83 LINKÖPING Norrköping. Linköpings universitet ISAK Kungsgatan 56 601 74 Norrköping Besöks- och leveransadresser. Linköping Linköpings universitet Campus Valla Hus B, ingång 25, plan 3 Norrköping. Kopparhammaren 7 (Kungsgatan 56) Hus C, plan 3 Fakturaadress. Linköpings universitet.

Särskilt urval Linköping Läkarprogramme

Linköpings universitet, Berzeliusskolan 8S, Linköping. Umeå universitet, Ålidhemsskolan 8 C, Umeå. Uppsala universitet, Uppsala Musikklasser 8C, Uppsala. Örebro universitet, Slottsskolan 8a, Örebro. Fotot hämtat från Unsplash, Morning Brew on Unsplash. Kategorier Nyheter Inläggsnavigering. Rätt svar till kvaltävlingen 2021 Controller med systemintresse - Linköpings Universitet - Linköping. Hur man skriver CV och Personligt brev. CV mall & exempel; Personligt brev & exempe

 1. Nittonhundratalets filosofi ses ofta som bestämd av två breda strömningar, den analytiska och den kontinentala filosofin. Denna kurs behandlar bägge dessa strömningar, och ger en bred bild av hur filosofin utvecklades under denna period, från Freges logicism och Husserls fenomenologi och framåt..
 2. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet bedriver egen grundutbildning och forskarutbildning samt forskning
 3. Lägenheter uthyres i Linköping. Söker du lägenhet som uthyres får du en överblick på Bostadsdeal.s
 4. Läs mer om sommarjobbet Anställning som Forskningsassistent vid tema Miljöförändring, 4-5 st i Linköping. Du kan också hitta ifall det finns fler sommarjobb i Linköping inom samma yrke eller från samma företag

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet. Inget personligt brev i din ansökan. Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur. Hyresbostäder i Linköping: lediga hyreslägenheter och hus som uthyres i Linköping - hitta din nästa hyresbostad på Hyresbostad.s På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy O

Urval - Miu

 1. Hoppa över navigationen. Hälsa och vård. Coronavirus; Folkhälsa; Våra sjukhus och hälsocentraler; Smittskydd; För vårdgivare; Funktionsnedsättnin
 2. Linköpings universitet Ljungby kommun Ljusdals kommun Lärarförbundet . 3 (5) Lärarnas Riksförbund Malmö kommun Malmö universitet Migrationsverket Myndigheten för delaktighet Norbergs kommun Nordmalings kommun Oxelösunds kommun Ragunda kommun Region Gotland Riksdagens ombudsmän (JO
 3. Nedan ser ni företrädargruppens förslag på prefektur och institutionsstyrelse vid HMV 2021 - 2023. Företrädargruppen som består av Jenny Alwin (t.f. ordförande), Tino Ebbers och Åsa Ernersson utsågs av institutionsstyrelsen i mars och har jobbat med förslaget sedan dess
Linköpings universitet - Linköpings universitet

Tema Genus bedriver forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan grundad i tvärvetenskaplig genusvetenskap med en stark internationell förankring IEI, Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Dela | RSS Till toppen. Hitta till utbildaren. Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora

Universitetsförvaltningen: Organisation: Insida

 1. Title: LINKÖPINGS UNIVERSITET Author: Linn Hellstrand Created Date: 6/30/2003 2:54:39 P
 2. Spetsa erbjuder anställda vid Linköpings universitet en möjlighet att utföra uppdrag som bisyssla. Uppdragen ger dig en möjlighet att etablera kontakter och kan hjälpa företag och organisationer. Vi söker dig som vill göra uppdrag på din bisysslotid. Läs mer
 3. Linköpings universitet 581 83, Linköping . Tel: 073 027 98 60 E-post: info@elin.se Lämna synpunkter på ELIN HÄR . Vår kå
 4. vid Linköpings Universitet Välkommen till Maskinteknologsektionens hemsida! På denna hemsida kan du hitta nödvändig information om sektionen vare sig du är, ska bli, har varit student eller vill samarbeta med sektionen
 5. MatNat - Matematisk- Naturvetenskapliga sektionen vid Linköpings universitet. Till denna sektion vid Linköpings tekniska högskola, LiTH, hör alla studenter som läser vid något av kandidat- eller masterprogrammen i biologi, fysik, kemi eller matematik
 6. LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Laborationsrapport English version on the other side Kurskod.. Kursnamn.

Linköpings universitet LinkedI

Linköpings universitet, Linköping, Sweden. 46,938 likes · 264 talking about this · 32,104 were here. Welcome to the official Facebook page of Linköping.. Hittade du inte vad du letade efter? Prova att söka efter det När du surfar in på Energipress.se kan du läsa om produkter, innovationer och stora investeringar inom alla inriktningar i energisektorn. Du hittar viktiga och intressanta nyheter inom vindkraft, solenergi, bioenergi, kärnkraft, vattenkraft, elnät och energinät i Sverige, men självklart också om stora händelser som sker i resten av världen Uppsatser om LOVISA LINDBLOM. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Linköpings universitet (1) Livskvalitet (1) LO (3) Lobbyism (1) Lock down (5) Lock down protest (5) Löfven med ministrar (1) Löfvens naivitet (1) Löfvens nya migrationslag 2021 (1) Lönenivåer (1) Lucia (1) Luciafirande (1) LUF/centerns ungdomsförbund (1) Luftrenare (2) Maffian (1) Maffian i förorten (1) Magnus Ranstorp (2) Magnus.

Regleringsbrev 2020 Myndighet Linköpings universitet

Henrik PEDERSEN | Professor | Ph D | Linköping UniversityCommunications and Transport Systems - Linköping University
 • Litterärt kotteri.
 • Köra betongbil.
 • Spahotell Åland.
 • San Luis Spanien.
 • What happened in Auschwitz.
 • Ekenäset soffa.
 • Referera till barnkonventionen.
 • Redigerare Göteborg.
 • Cambridge University.
 • Halvband kakel.
 • Tid i Bibeln.
 • IHK NRW Ansprechpartner.
 • Cellplast BAUHAUS.
 • Wer war kinderlos der große.
 • Glückwunschkarten.
 • Kamprad stiftelse.
 • Jomo Kenyatta grupp.
 • Hyra hus Kroatien Dubrovnik.
 • Kadenser.
 • Www Celtic Mahjong Fortuna.
 • Winston Churchill brainy quotes.
 • Epubli login.
 • Swesub streaming.
 • Trauer Thüringen.
 • De Buyer stekpanna kolstål skötsel.
 • Autobahn längd.
 • Canon MG5750 print head cleaning.
 • Ridecell carsharing.
 • Xperia Compact zx1.
 • How to sync PDFs in iBooks across devices.
 • Sy egna presenter.
 • Hur länge får man jobba utan rast.
 • Kangal Welpen zu verschenken.
 • Annabelle: Creation full movie online.
 • FEI Database.
 • Le Bureau saison 3.
 • Reningsverk.
 • Försprång Umeå.
 • Kazuma Falcon 90 review.
 • Sepia medicine.
 • Charlies Idre.